Jämställdhetssatsning för fysiker

Jämställdhetssatsning för fysiker

- in Nyheter
9

I en stor jämställdhetssatsning vid Lunds universitet läggs tio miljoner kronor på olika projekt. Ett av dessa berör genuscertifiering, vilket innebär att tre institutioners verksamhet nu ska granskas ur ett genusperspektiv.

Bakgrunden till satsningen är den kvalitetsundersökning vid namn RQ08, som genomfördes under 2007 och 2008. De tre institutioner som anmält sig till pilotprojektet är fysiska institutionen, Trafikflygarhögskolan och Energivetenskapliga institutionen. Tomas Brage är studierektor vid grundutbildningen i fysik och är ansvarig för genuscertifieringen på institutionen.

– Vi kommer att ha informationsdagar, föreläsare, utbildningsdagar med genuspedagogik, tillsätta en referensgrupp som ska fungera som en slags inspirationskälla och senare kommer även en kurs om genus inom naturvetenskap att hållas. Det är en kurs som tidigare varit tillgänglig för elever, men nu blir det även för lärare, berättar Tomas Brage.

”Skulle gynna alla”

I dokumentet som fastställer beslutet om genuscertifiering poängteras även vikten av studentmedverkan. Projektet har hittills bara hållit på i runt fyra månader och på Fysicum verkar genuscertifiering ha gått de flesta studenter förbi än så länge. Majoriteten av studenterna Lundagård pratar med vet inte vad projektet är för någonting. Per Åkesson och Erik Rodhe studerar båda två teknisk fysik och har aldrig hört talas om genuscertifiering. Däremot tycker de att det behövs och skulle gynna alla.

– Fler kvinnliga studenter och föreläsare skulle bara vara trevligt. I dag är det kanske mellan 15-20 procent i klassen som är tjejer, berättar Per Åkesson.

Erik Rodhe instämmer.

– Dessutom skulle sittningarna bli bättre, tillägger han och båda två skrattar.

Under sina två studieår på LTH har de haft en kvinnlig föreläsare och enbart kommit i kontakt med manliga forskare.

– Den kvinnliga föreläsaren var inte bra, det höll alla med om. Men det hade inte med hennes kön att göra, berättar Erik.

Samtidigt är de båda överens om en sak: hellre en manlig föreläsare som är duktig än en kvinnlig bara för att det ska vara så. De tror inte att man kan tvinga fram en förändring, utan att det snarare är någonting som kommer att komma naturligt i och med den ökade jämställdheten i samhället. Dessutom har de läst någonstans att antalet kvinnliga studenter på LTH ska ha ökat.

– Det känns som att det håller på att bli fler kvinnliga studenter, gör det inte det? säger Per och får medhåll av Erik.

”Svårt ämne”

Mattias Karlsson, vice ordförande för Lunds naturvetarkår, tycker att projektet verkar lovande, men förutspår samtidigt att det kan uppstå vissa komplikationer.

– Det är nytt att man utgår från teoretiska genusproblem för att se hur man kan arbeta med dessa i verkligheten. Men genus är ett svårt ämne. Föreläsarna är inte alltid vana att tänka i dessa banor, säger han.

Hur det har gått får vi veta först år 2011, då det är dags att utvärdera pilotprojektet.

Text: Åsa Boustedt
Foto: Henrik Larsson

Facebook Comments

9 Comments

 1. Förstår inte resonemanget om att kvinnor är underordnade. Kvinnor är i majoritet vad gäller antalet studerande på universitet. Också på samtligahögstatusutbildningar såsom läkare, jurist mm. Det är dags att se maktförskjutningar och jobba för jämställdhet för bägger könen.

 2. Svar till Per

  Genuscertifieringen är just nu en pilotprojektfas, där de institutioner som ville fick ansöka om att delta i projektet, och fysik, trafikflygarutbildningen, samhällsvetenskap och möjligen några till som jag inte känner till gjorde det. Samhällsvetenskap hoppade senare av, men de andra håller på. Så det är en frivillig grej för de som ville, och inte riktat specifikt till där man anser att det finns extra behov, alltså har man inte specifikt valt ut mer mansdominerade.
  Självklart ska alla med problem genuscertifieras, för att gå igenom processen att bli medvetna och komma åt problemen. Som däremot oftast drabbar kvinnor, som det underordnade könet, så därför kan jag se att det är mer angeläget på mansdominerade institutioner. Men det är en senare fråga.

 3. Lustigt att det alltid ”råkar” vara typiskt manliga utbildningar som ska certifieras och kvinnoanpassas.

  Vad görs på sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningarna för att locka män?

 4. Inte för att vara sån

  men den internationella forskningsgranskningen RQ08 (läs mer här: http://www.lu.se/forskning/utvaerdering-av-forskning—rq08) gav Centrum för genusvetenskap betyget ‘Outstanding’, som är högsta betyg för forskningen och inte särskilt många institutioner eller forskningsområden fick. Det är svårt att kritisera RQ08.

 5. Tack, John Aspe, som förklarar vad som ”ju” inte är vetenskap nu när universitetet inte verkar ha koll. Eller kan det vara tvärtom, att det faktiskt är du som är ute och cyklar?

 6. Stackars alla studenter som skall behöva genomgå detta. Genusvetenskap är ju inte vetenskaplig och att släppa in den här i en akademisk miljö är ett självmål av politisk korrekthet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may also like

På en bar i en småstad

En grov dialekt, EPA-traktorer och småstadskomplex. Studentlivskrönikör Nina