”Ceremonin är förlegad”

”Ceremonin är förlegad”

- in Studentliv
0

På onsdagskvällen höll universitetet sin traditionsenliga julavslutning i Domkyrkan. Detta trots att kyrkan och staten sedan länge gått skilda vägar. Det tycker Shawn Thane, styrelseledamot i Unga humanister,  är problematiskt.

– Ceremonierna hålls under förlegade former, säger han.

Unga humanister är en organisation som förespråkar en vetenskaplig världsbild och sekulär värdegrund. Lundastudenten Shawn Thane sitter i organisationens styrelse. Han tycker att det är dags att universitetet slutar hålla avslutningar i domkyrkan.

– Jag förstår inte varför julavslutningen nödvändigtvis måste hållas i domkyrkan trots att många av deltagarna inte är troende eller har en annan religiös bakgrund än kristendomen, säger Shawn Thane.

– Jag undrar varför inte universitetet har fattat det än, fortsätter han.

Många håller med

Shawn Thane har fått medhåll från flera aktiva inom universitetets verksamheter men berättar att det är många som tvekar att lyfta frågan av rädsla för att stöta sig med andra och försvåra samarbetet.

– De allra flesta jag pratat med håller med, De som inte gör det säger att de inte förstår vad som är problemet och tycker inte att det är en särskilt allvarlig fråga. säger han.

Enligt Shaw Thane hade det varit mer lämpligt att hålla avslutningen på neutral mark som till exempel universitetshusets aula.

Trots detta var han närvarande på avslutningen eftersom han ville höra rektor Per Eriksson och Kuratorskollegiets ordförande Jennie Isberg hålla tal.

Lus deltar inte

Den traditionella julavslutningen arrangeras av Studentprästerna. Universitetet, Kuratorskollegiet, Akademiska föreningen och Teknologkåren deltar i ceremonin. Sedan flera år tillbaka har Lunds universitets studentkårer, Lus, avstått från att medverka.

Ordföranden för Lus, Christoffer Ivarsson, berättar att frågan om huruvida avslutningen bör hållas i domkyrkan eller inte har kommit upp på senare tid.

– Det har förekommit lösa diskussioner om det men frågan har inte setts som särskilt viktig, säger han. Den allmänna inställningen har väl varit att det inte är någon big deal.

Efter årsskiftet kommer Lus att anta ett nytt åsiktsdokument och Christoffer Ivarsson vill därför inte uttala sig om hur organisationen kommer att agera inför kommande julavslutningar.

Han påpekar dock att folk inte verkar bli särskilt upprörda över att till exempel promotioner hålls i Domkyrkan.

”Trevlig tradition”

Verksamhetschefen för Akademiska föreningen, Anders Wigren, säger att han mycket väl förstår frågeställningen men håller med om att frågan inte verkar röra upp särskilt mycket känslor.

– Personligen har jag ingen större åsikt. Men jag tycker att julavslutningen är en trevlig och icke-exkluderande tradition där alla är välkomna, säger han och menar att det är universitetet själv som bör ta ställning i frågan.

Artikeln är tillfogad en rättelse.

Facebook Comments

0 Comments

 1. Frågan är varför man ska hålla på å dras med massa kyrkor för. Dags att rensa ur det gamla kristna skelettet!

 2. Julen är ju faktiskt en kristen högtid, det är klart den ska firas i kyrkan.
  Ska man bråka om något så är det väl sommaravslutningen i kyrkan som kan ifrågasättas.
  Skämt å sido så har jag sjungit i kyrkan på julavslutningen i 3 år nu, och även om jag inte räknar mig som troende så tycker jag att det är väldigt vackert och fridfullt där och jag ser fram emot det varje år. Dessutom så är det ju bara studentprästerna (och en del körsånger) som har religiösa budskap. AF, KK, TLTH samt rektor håller alla väldigt sekulära tal. Och som sagts ovan så är det ju faktiskt Studentprästerna som anordnar avslutningen.

 3. herregud, vilket icke-problem. är det någon som känner att någon påtvingas något? detta är en helt frivillig och i mina ögon trevlig och mysig tradition, de som inte vill kan ju låta bli. känns bara pretto att hetsa upp sig.

 4. Fredrik Tersmeden

  Det kan ju vara värt att påpeka att ”religionsfrihet” inte kan översättas till ”rätt att slippa alla former av religion” utan handlar om en garanterad samvetsfrihet att välja vad man vill tro på eller inte. Det är endast om har gör den förstnämnda, i mitt tycke felaktiga, definitionen av begreppet som man har anledning att förfasa sig över att profan verksamhet och profana organisationer har samröre med kyrkan.

  1. Om man negerar din definition innebär det alltså att ”religionsfrihet” kan översättas med, eller åtminstone inkluderar, ”inte rätt att slippa alla former av religion”. En rättighet blir alltså en ”ickerättighet”?
   Jag anser att din definition är fel och ett allt för vanligt förekommande argument i den debatten. Religionsfrihet inkluderar frihet från religion. Religion är för individer och har enligt min mening inte i offentliga sammanhang att göra.
   Visst kan representanter för universitetet delta i en ceremoni i kyrkan om de som individer väljer att göra det, jag har ingenting särskilt mot kyrkor. Men jag hade föredragit en sekulär ceremoni i aulan som inte exkluderar dem som av olika anledningar inte vill vistas på en kristen kultplats.

   1. Fredrik Tersmeden

    ”Frihet från religion” låter för mig mer som definitionen av ”påbjuden ateism”. Hade universitetet tvingat Dig att gå på ceremoni i domkyrkan och ta nattvarden för att Du skall få ut Dina universitetspoäng hade Du kunnat tala om att Din rätt till religionsfrihet blivit kränkt, men hur man kan få möjligheten att frivilligt deltaga i ett ideellt samarrangemang till något slags religiös kränkning övergår mitt förstånd.

    1. Nej, frihet från religion innebär INTE ”påbjuden ateism”. Det innebär sekulärism, religiös neutralitet, vilket är den enda garantin för ALLAS RÄTT till sin egen personliga tro utan andras inblandning. Sekulärism är en grundläggande förutsättning för sann religionsfrihet. Jag upprepar: Religion har inte i offentliga sammanhang att göra eftersom tro är en privatsak.
     Jag har inte på något sätt påstått att mina rättigheter blivit kränkta, jag uttryckte bara att jag personligen, (och flera med mig misstänker jag) hade föredragit en sekulär ceremoni i aulan istället för på en kristen kultplats. Jag tycker att aulan är ganska trevlig.
     Det är för övrigt som Karin O påpekade studentprästerna och inte universitetet som arrangerar julavslutningen. Och jag förstår verkligen att kyrkan i dagens upplysta samhälle söker legitimitet och gärna vill bli förknippad med universitet, men borde inte universitetet ha en egen avslutning utan religiös inblandning?

     1. Ursäkta, skall naturligtvis vara Kristin Olsman inte Karin, (vad nu det kom ifrån..)?

     2. Fredrik Tersmeden

      Att tro att man kan förpassa religion helt till den privata sfären är lika naivt som att tro att filosofi, politik eller andra livsåskådningfrågor låter sig så göra; de har alla en nödvändig plats i samhället som helhet. Europa i allmänhet har präglats av kristendomen i snart tvåtusen år och Sverige i runt tusen. Att det även efter den svenska kyrkans avveckling som statskyrka finns beröringspunkter och samverkan mellan religiösa och sekulära institutioner är fullkomligt naturligt ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

     3. På vilket sätt påverkar det ovanstående inlägget definitionen på religionsfrihet? Det kan inte hjälpas att det verkar som om du försöker blanda bort korten. Religionsfrihet innebär också frihet från religion. Enda sättet att uppnå religionsfrihet är religiös neutralitet i offentliga sammanhang, sekulärism. Håller du med om detta eller inte?

      Att universitetet representeras på studentprästernas julavslutning tycker jag inte är något stort problem, eftersom detta sker på ”bortaplan”. Problemet är att detta allmänt uppfattas som att julavslutningen sker i universitetets regi och att universitetet därmed tagit ställning i den religiösa frågan. Kyrkan renommésnyltar på universitetet.

      Skulle det inte vara trevligt med en högtidlig sekulär avslutning i aulan istället där?

      Religionens plats i kulturen är en annan fråga, och det kan jag också kommentera även om det inte har med den ursprungliga frågan att göra. Kristendomen har inte en mer nödvändig plats i samhället än islam, scientologi eller dyrkan av Poseidon. Än så länge är det kristendomen eller rättare sagt en av de ca 30000 varianterna av kristendomen som är majoritetsreligion i Sverige, eller rättare sagt påstår sig vara det på grund av medlemssiffror. Men eftersom vi har religionsfrihet för alla utom kungen, skulle det i framtiden lika gärna kunna vara asatro som är majoritetsreligion. Med de trender som dominerar idag skulle jag i och för sig snarare satsa på att en majoritet av befolkningen kommer ha tagit avstånd från religion inom en generation eller två.
      Jag skulle också vilja påpeka att när du säger att Sverige präglats av kristendomen i tusen år skulle jag istället säga att Sverige under tusen år präglats mindre och mindre av kristendomen och gått mer och mer mot sekulärism. Se t.ex. på frågorna slaveri, religionsfrihet och jämställdhet. Det är inte länge sedan frågan om kvinnopräster avgjordes, nu har kyrkan och staten gått skilda vägar, och det är dags att pröva frågan om homoäktenskap.

      Slutligen skulle jag vilja säga att i ett sekulärt samhälle är naturligtvis samverkan mellan offentliga och religiösa institutioner fortfarande möjlig. Men då får det ske som representation i respektive sfär och på individuell basis.

     4. På vilket sätt påverkar det ovanstående inlägget definitionen på religionsfrihet? Det kan inte hjälpas att det verkar som om du försöker blanda bort korten. Religionsfrihet innebär också frihet från religion. Enda sättet att uppnå religionsfrihet är religiös neutralitet i offentliga sammanhang, sekulärism. Håller du med om detta eller inte?

      Att universitetet representeras på studentprästernas julavslutning tycker jag inte är något stort problem, eftersom detta sker på ”bortaplan”. Problemet är att detta allmänt uppfattas som att julavslutningen sker i universitetets regi och att universitetet därmed tagit ställning i den religiösa frågan. Kyrkan renommésnyltar på universitetet.

      Skulle det inte vara trevligt med en högtidlig sekulär avslutning i aulan istället där?

      Religionens plats i kulturen är en annan fråga, och det kan jag också kommentera även om det inte har med den ursprungliga frågan att göra. Kristendomen har inte en mer nödvändig plats i samhället än islam, scientologi eller dyrkan av Poseidon. Än så länge är det kristendomen eller rättare sagt en av de ca 30000 varianterna av kristendomen som är majoritetsreligion i Sverige, eller rättare sagt påstår sig vara det på grund av medlemssiffror. Men eftersom vi har religionsfrihet för alla utom kungen, skulle det i framtiden lika gärna kunna vara asatro som är majoritetsreligion. Med de trender som dominerar idag skulle jag i och för sig snarare satsa på att en majoritet av befolkningen kommer ha tagit avstånd från religion inom en generation eller två.
      Jag skulle också vilja påpeka att när du säger att Sverige präglats av kristendomen i tusen år skulle jag istället säga att Sverige under tusen år präglats mindre och mindre av kristendomen och gått mer och mer mot sekulärism. Se t.ex. på frågorna slaveri, religionsfrihet och jämställdhet. Det är inte länge sedan frågan om kvinnopräster avgjordes, nu har kyrkan och staten gått skilda vägar, och det är dags att pröva frågan om homoäktenskap.

      Slutligen skulle jag vilja säga att i ett sekulärt samhälle är naturligtvis samverkan mellan offentliga och religiösa institutioner fortfarande möjlig. Men då får det ske som representation i respektive sfär och på individuell basis.

     5. Fredrik Tersmeden

      Du skriver ”Religionsfrihet innebär också frihet från religion. Enda sättet att uppnå religionsfrihet är religiös neutralitet i offentliga sammanhang, sekulärism. Håller du med om detta eller inte?”

      Det torde framgå väldigt tydligt av ovanstående att jag INTE håller med om detta. Religionsfrihet handlar om rätten att välja sin tro (eller att låta bli att tro), inte någon garanti om ett kliniskt religionsbefriat offentligt rum och samtal.

     6. När jag talar om offentliga sammanhang menar jag i sammanhang då det sker myndighetsutövande, alltså i sammanhang då medborgare påverkas av det som sker. Dessa sammanhang skall vara neutrala med hänseende på religion. (Även, kön, etnisk tillhörighet osv.) Kanske håller du med om detta? Annars får jag väl helt enkelt gratulera dig för din egen definition av religionsfrihet.
      Att du broderar ut detta till det offentliga rummet och samtalet får stå för dig.
      Det offentliga rummet tillhör alla. Det offentliga samtalet är också fritt, men ingen skall förvänta sig särskild hänsyn eller artighet bara för att de tar sina argument från en samling bronsåldersmyter.

     7. När jag talar om offentliga sammanhang menar jag i sammanhang då det sker myndighetsutövande, alltså i sammanhang då medborgare påverkas av det som sker. Dessa sammanhang skall vara neutrala med hänseende på religion. (Även, kön, etnisk tillhörighet osv.) Kanske håller du med om detta? Annars får jag väl helt enkelt gratulera dig för din egen definition av religionsfrihet.
      Att du broderar ut detta till det offentliga rummet och samtalet får stå för dig.
      Det offentliga rummet tillhör alla. Det offentliga samtalet är också fritt, men ingen skall förvänta sig särskild hänsyn eller artighet bara för att de tar sina argument från en samling bronsåldersmyter.

     8. Fredrik Tersmeden

      Min definition är knappast särskilt egen. Svenska regeringsformen definierar religionsfrihet som ”frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.” FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna talar om ”rätt […] att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.” Ingendera talar något om rätt att slippa se andras uttryck för sin religiositet eller om att offentliga institutioner måste vara helt befriade från samröre med religion. F ö kan ju konstateras att Sverige började inför religionsfrihet redan 1860 och fick fullständig sådan 1951 samtidigt som statskyrkan fanns kvar till 1999. Detta i sig torde bevisa att det snarast är JJ:s tolkning som är den orimliga.

      I övrigt ber jag härmed att få sätta streck i debatten för min del samt önska alla en trevlig helg till åminnelse av Jesu födelse! 😉

     9. Visst. Vi sätter sträck i debatten, men först behöver en sak klargöras.
      Du fortsätter att felaktigt representera min ståndpunkt gång på gång antingen för att du inte förstår den eller för att det helt enkelt är mycket lättare att argumentera mot argument som du försöker lägga i min mun.
      ”Det offentliga rummet tillhör alla. Det offentliga samtalet är också fritt…” gick tydligen inte fram.
      Jag har inte vid något tillfälle krävt att inte behöva se andras tro manifesteras och jag hoppas att detta nu en gång för alla är klart. Det jag inte håller med dig om i din definition av religionsfrihet är att ”frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion” inte skulle innehålla komponenten ”frihet att INTE utöva ANDRAS religion.”

      Jag tycker inte att vi skall använda oss av barbariska bronsåldersmyter när vi stiftar lagar eller fatta beslut som rör oss alla.
      Skall religion manifesteras i offentliga sammanhang skall alla religioner behandlas lika och ingen skall ha företräde. Sedan är det upp till var och en att bedöma riksdagsmannens argument att homoäktenskap inte bör tillåtas eftersom detta är ”hans tro”. Eller att paganisten insisterar på att snöbekämpningskostnaderna kan minskas genom att blota flitigare till Oden och att detta är ”hans tro”. Med detta sätter jag mitt sträck.

      Trevligt vintersolstånd, Johlar eller dies natalis Solis invicti.
      (Enligt bibeln föddes Jesus då herdarna hade sina djur ute på bete, dvs någon gång mellan mars och september.)

      Eller varför inte God Jul.

     10. Ja för så är det ju: innan Ansgar kom till stan var ju Svitjod ett föregångsland vad gäller slaveri, religionsfrihet och jämställdhet.
      Synd bara att kristendomen kom i vägen! En av de mer förhatliga konsekvenserna är ju att man med stöd av sina förlegade ”barbariska bronsåldersmyter” upprättade den kunskaps- och forskningsinstitution som givits namnet universitet. Tur att det finns några klarögda sanningssägare som kan berätta för oss hur mycket bättre allt hade varit om vikingarna lämnats i fred!

      Du har inte tänkt på att det kanske just är kristendomen som (trots fel och brister) har byggt den grund ur vilken den sekulära demokratin har kunnat växa fram?

     11. Jag förbannar mig själv för att jag är så förutsägbar att jag faktiskt tar mig tid att svara på den här kommentaren. Jag är osäker på om Lalande är seriös eller om detta bara är ett skämt. Men ok.

      Mmm, lysande argument där: Kristendomen är åtminstone inte VÄRRE än asatro…
      Ett par reflektioner:
      Slaveri: Istället för att FÖRBJUDA slaveri förklarar bibeln bland annat ingående hur man skall märka sina slavar, vad man ska ta betalt för sin dotter när man säljer henne till en annan man och att man inte får slå sina slavar så illa att de dör samma dag, utan att de måste överleva åtminstone en natt för att det skall vara ok. Är detta en förbättring? Vad vet jag? Jag har svårt att se det. Är det moraliskt rätt? Är detta någonting som hör hemma i ett civiliserat samhälle? Definitivt inte!
      Religionsfrihet: Jag vet inte mycket om religionsfriheten under den förkristna tiden i norden, men det verkade ju inte vara något större problem att dyrka en, ingen eller flera gudar. Den kristna inställningen till ”religionsfrihet” är ju däremot ganska välkänd: Förutom att alla hedningar oavsett hur de har levat förtjänar evig tortyr i eld och svavel kan man ju se till sådana små guldkorn i doktrinen som t.ex. att om du hör talas om en annan stad där man dyrkar andra gudar än bibelns gud (Jesus=Jahve) skall du omedelbart förgöra den staden, döda kvinnor, män, barn och boskap och salta marken så att inget kan växa där. Sedan kan man ju bara se på historiska fakta som inkvisitionen, häxbränningarna, tvångskristnandet av urinvånare över hela världen osv för att se om kristendomen var en förbättring. Åter igen, är detta den typ av religionsfrihet vi vill ha?
      Jämställdhet:I det förkristna nordiska samhället hade frun i huset en förhållandevis stark ställning. Det var hon som bestämde när mannen var ute och härjade. I ökenkulturen var kvinnan (eller kvinnorna) mannens egendom. Ungefär som det fortfarande är vissa ickesekulära samhällen. Är detta en förbättring och än en gång är det så vi vill ha det i vårt samhälle?
      Forskning och framsteg: Ja, det var ju tur att kristendomen fick inflytande. Det ledde ju till att den där grekiska filosofin och matematiken trycktes tillbaka och farliga idéer som den heliocentriska världsbilden, atomteorin och integralkalkylen inte fick fäste. (”funny fact”:Katolska kyrkan godtog inte den heliocentriska världsbilden förrän 1992, domen mot Galileo upphävdes år 2000). Den där märkliga idéen om att undersöka verkligheten, söka ny kunskap och ifrågasätta av skriften givna sanningar skulle ju mänskligheten aldrig ha kommit på utan kristendomen eller? För det fanns ju inga skolor, bibliotek eller lärdomsinrättningar innan kristendomen heller?
      Demokrati: Varifrån kommer ordet demokrati och vad betyder ordet? I vilken bok kan man hitta den perfekta modellen för MOTSATSEN till demokrati? Grunden för den moderna demokratin var väl snarare revolutionen mot det feodala samhället som styrdes av kungen av guds nåde än den kyrka som upprätthöll det samhälle där var och en var på den plats som den överjordiske ”överdiktatorn” bestämt?
      Det här blir förmodligen mitt sista inlägg i debatten eftersom det inte rör den ursprungliga artikeln och jag inte är intresserad av att starta en ny.
      Men innan jag sätter punkt tror jag att det är en liten detalj som Lalande missat. Jag påstår inte att kristna idag tror på all den galenskap och omoral som återfinns i bibeln. Att påstå det hade varit att lägga ord i deras mun. Så varför tar jag överhuvud taget upp det? Jag bara pekar på att det faktiskt står där. Som man ropar får man svar. Jag tror att en majoritet av dem som kallar sig kristna idag antingen inte är bekanta med vad religionen lär eller omdefinierar sin religion till någonting mer civiliserat, vågar jag säga mer sekulärt? Det är detta jag menar med att samhället präglats mindre och mindre av religionen och att vi går mot ett mer sekulärt samhälle. Vi bränner inte längre häxor på bål, vi stenar inte dem som plockar pinnar på vilodagen. Jag argumenterar inte mot någon särskild religion. Jag argumenterar verkligen inte FÖR någon religion. Jag argumenterar för en religionsfrihet som även inkluderar dem som inte är troende. Ett samhälle där vi använder rationella resonemang och diskussion för att organisera samhället istället för dogmatism och tro. Ett sekulärt samhälle. Ett rationellt samhälle.
      Jag antar att det kommer komma ett par förorättade svar på det här, läs serien i LDG innan ni skriver tack, och se till att det åtminstone är lite intressant. Själv är jag ganska trött på debatten. Det tillkommer liksom inga nya argument…

     12. Vilket episkt självmål! Hur kan det komma sig att ingen som talar för kristendomen någonsin verkar ha någon som helst koll på vad som faktisktiskt står i bibeln?

 5. FYI: Det är Studentprästerna som arrangerar julavslutningen i domkyrkan, ingen annan. Rektor och representanter från AF, KK och TLTH är endast med och talar.

  1. Hej Kristin! Tack för din kommentar, artikeln är rättad. /Gustaf, webbred Lundagård

 6. Jag har ingen koll på hur ceremonin går till och det går inte att utläsa ur artikeln huruvida det ingår något religiöst inslag mer än att man befinner sig i en kyrka. Såvida det inte hålls något tal av präster eller andra kristna inslag har jag, som själv är humanist svårt att förstå upprördheten. Man kan ju faktiskt se en kyrka som bara en stor samlingslokal utan att lägga någon större vikt vid det. Jag kan inte påstå att jag inte känner mig välkommen eller förorättad i en kyrka om en skolavslutning hålls där så länge inga kristna inslag förekommer. Såvida det inte förekommer några kristna inslag kan jag tycka att man bör välja sina fighter lite mer noga. Risken är annars att man bara ses som att man är emot allt som har den minsta religiösa kopplingäven om man egentligen vill få folk att tänka efter när de deltar i slentrianreligiösa aktiviteter.

 7. Bra skrivet Sean! Jag ser dock gärna en kompromiss. Domkyrkan är vacker och har betalats av hela svenska folket. Den tillhör oss alla. Jag hade därför gärna sett en sekulär avslutning i just Domkyrkan.

  /Eric Wadenius
  Ordförande Unga Humanister

 8. Bra skrivet Sean! Jag ser dock gärna en kompromiss. Domkyrkan är vacker och har betalats av hela svenska folket. Den tillhör oss alla. Jag hade därför gärna sett en sekulär avslutning i just Domkyrkan.

  /Eric Wadenius
  Ordförande Unga Humanister

 9. Min kommentar är att det finns annat som inte heller hör hemma i det här århundrandet eller det förra heller för den delen, och att religion bör sluta ägna sig åt renommésnyltning på universitetets bekostnad.

 10. Shaw Thane bedriver kulturmasochism på hög nivå.

 11. Min kommentar är att förbundet humanisterna är sjukt förlegade. Positivism hör inte hemma i det här århundradet. Och sluta sno humaniorastudenternas epitet!

  1. Christoffer, humanism inom ”Unga Humanister” och humanism inom humaniora har samma ursprung; det gamla grekiska/romerska bildningsidealet. Hade du varit humanist (i båda dess bemärkelser) så hade du vetat om detta.

   1. ett smått simplistiskt sätt att uttrycka det, men visst, etymologin är inte det jag vänder mig emot, eller ifrågasätter, snarare är dem överlag. Måste jag förtydliga min irritation över att ett gäng positivistiska fanatiker går under samma benämning som de vetenskaper som upprätthåller ett sant bildningsideal?

    1. Felicia Gilljam

     Christoffer, du är välkommen att delta på något möte anordnat av Humanisterna eller ännu hellre Unga Humanister innan du kallar tusentals människor du aldrig träffat (och kanske en del du HAR träffat) för ”positivistiska fanatiker”. 🙂

    2. Jag antar att din irritation över användandet av ordet humanism påminner lite om min irritation över att man använder ordet ”teologi” istället för bronsåldersmytologi.

 12. Fredrik Tersmeden

  Om jag minns rätt från min tid som AF-ombudsman är väl arrangemanget i grunden ett initiativ från studentprästerna som sedan först ett antal studentorganisationer och sedan universitetet tackat ja till att deltaga i? Det är med andra ord inte de ”sekulära” organisationerna som är arrangörer i strikt mening (om jag nu minns rätt).

 13. Johannes Igelström

  Måste vara svårt att hitta en bättre lokal i Lund med så många sittplatser. Det är väl bara bra att kyrkan används. Hoppas Lus tar sitt förnuft till fånga och hjälper Af, KK och Universitet med detta framöver. För de som ogillar domkyrkan, avslutningen eller traditioner i största allmänhet kan hitta på en egen ceremoni, sitta hemma och sura eller ta en öl på valfri nationspub och fira att höstterminen är över!

  1. Om nu LUS ska prioritera bland sina arbetsuppgifter (som du ofta framhållit som viktigt), är väl deltagande och arrangerade av en avslutningsgudstjänst en av de första uppgifter som bör stryka på foten?

   1. Johannes Igelström

    Eftersom det tydligen endast handlar om ett kortare anförande så kan nog Lus undvara resurser för detta. Kan ju inte skada att synas bland sina medlemmar ibland.. Om detta är problematiskt skulle jag föreslå att talet vid rektorsuppvaktningen den 1 maj kortas då publiken knappast består av så många studenter som vid avslutningen i domkyrkan..

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may also like

Valet av studenternas röst

Nästa vecka är det val till Lunds universitets