De ska leda Sveriges största studentsamarbete

De ska leda Sveriges största studentsamarbete

- in Kår, Studentliv
0
@Annika Skogar

”Det känns fantastiskt och helt surrealistiskt, kanske förstår jag det på tåget hem ikväll”, säger Erik Arroy, nyvald ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer.

Erik Arroy, nybliven ordförande för SFS.
Erik Arroy, nybliven ordförande för SFS.

Under helgen har Sveriges förenade studentkårer, SFS, haft fullmäktigemöte i Lund. Sista punkten på helgens dagordning var val av ett nytt presidium.

– Det har varit en väldigt intensiv helg där mycket av tid har gått åt till att presentera oss och föra samtal, säger Erik Pedersen som sedan några timmar tillbaka kan titulera sig vice ordförande för SFS.

Både Erik Arroy, 25 år, och Erik Pedersen, 26 år, har många år i kårvärlden bakom sig. Erik Arroy började engagera sig under 2009 och är i dag vice ordförande i Stockholm universitets studentkår. Erik Pedersen har varit engagerad i Örebros studentkår sedan han började studera 2006. Nu blir det ett års uppehåll från juristprogrammet för Erik Arroys del och från pol mag för Erik Pedersens del.

Inte bara ett nytt presidium utan även en verksamhetsplan har röstats igenom under helgen.

En av era politiska prioriteringar för det kommande året blir att lobba för att termen anställningsbarhet ersätts av termen användbarhet. Varför?

– Utbildning har fler syften än vad man kan ha nytta av på jobbet, det handlar om utveckling för människan. Vi måste därför föra en diskussion om utbildningskvalité i bredare mening då det faktiskt handlar om mer än bara det direkt mätbara, säger Erik Arroy.

Det förslag som Lunds universitets allians lade fram

om att bättre inkludera internationella studenter i SFS avslogs under mötet.

Erik Pedersen blev vice ordförande för SFS.
Erik Pedersen blev vice ordförande för SFS.

Har ni några tankar kring hur de bättre skulle kunna inkluderas?

– Oavsett om du är en internationell eller ”inhemsk” student så är det väldigt viktigt att det finns vägar in i organisationen och att bredda basen, säger Erik Pedersen.

– Ja, det handlar om att bredda rekryteringen genom kårerna. Sedan om våra dokument ska vara på engelska är upp till fullmäktige och styrelsen, säger Erik Arroy.

I juli sker överlämningen mellan de nuvarande presidiet och det nyvalda.

Vad kommer att bli er hjärtefråga?

– Det är omöjligt att bara säga en, jag skulle nog kunna lista minst fem, säger Erik Pedersen och fortsätter:

– Fast det finns i och för sig en som står över alla andra och det är vikten av ett starkt oberoende studentinflytande.

Erik Arroy instämmer:

– Tre år efter kårobligatoriets fall och stödet till kårerna minskat allt mer är det en otroligt relevant fråga. Den är grunden för allt vårt andra arbete.

Facebook Comments

0 Comments

  1. Liz

    Fast staten kan inte samtidigt ålägga kårerna en stor arbetsuppgift och sedan inte ge dem resurser att utföra arbetet. Det är slavarbete för staten inte ideellt engagemang.

  2. Ibland kan man ledsna över perspektivet ”stödet till kårerna minskar allt mer. Det är grunden för vårt arbete”. Som om den som bryr sig om studentinflytande och är engagerad måste ha pengar från stat och universitet? Nej inflytandet grundas i tro på förändring, rätt till representation, och ideellt engagemang. Får vi pengar är det gött.
    Får vi inga pengar, löser det sig.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may also like

Studenttidningens oberoende hotat

I dag beslutar Stockholms universitets studentkår (SUS) om