UKÄ och UHR: dina nya myndigheter

UKÄ och UHR är två förkortningar som du kanske bör lägga på minnet. De är de nya myndigheterna som den 1 januari 2013 ersätter de tre högskolemyndigheterna som finns idag.

Sedan tidigare är det känt att regeringen vill göra om myndighetsstrukturen i högskolesektorn. De tre myndigheterna Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret, skulle stöpas om till två nya myndigheter. Nu är det färdigskissat.

I fortsättningen kommer tillsyn och kvalitetssäkring att vila på Universitetskanslerämbetets, UKÄs, axlar. Det är Lars Haikola, nuvarande generaldirektör på Högskoleverket samt universitetskansler, som har fått i uppgift att leda UKÄ.

Haikola säger i ett pressmeddelande att han  tror att han kan bidra till stabilitet och kontinuitet under omorganisationen. Kontinuiteten speglar sig bland annat i planerna om att fortsätta driva det nya kvalitetsutvärderingssystemet.

Universitets- och högskolerådet, UHR, fokuserar inte på kvalitet i ovanstående bemärkelse.

Istället ska de fylla en samordnings- och serviceinriktad funktion, och tar därmed över huvuddelen av VHS:s tidigare uppgifter. Chef för den nya myndigheten blir Ulf Melin, nuvarande generaldirektör för Internationella Programkontoret.

Share on Facebook1Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas.De markerade fälten måste fyllas i. *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>