UKÄ och UHR: dina nya myndigheter

UKÄ och UHR: dina nya myndigheter

- in Högskolepolitik
0

UKÄ och UHR är två förkortningar som du kanske bör lägga på minnet. De är de nya myndigheterna som den 1 januari 2013 ersätter de tre högskolemyndigheterna som finns idag.

Sedan tidigare är det känt att regeringen vill göra om myndighetsstrukturen i högskolesektorn. De tre myndigheterna Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret, skulle stöpas om till två nya myndigheter. Nu är det färdigskissat.

I fortsättningen kommer tillsyn och kvalitetssäkring att vila på Universitetskanslerämbetets, UKÄs, axlar. Det är Lars Haikola, nuvarande generaldirektör på Högskoleverket samt universitetskansler, som har fått i uppgift att leda UKÄ.

Haikola säger i ett pressmeddelande att han  tror att han kan bidra till stabilitet och kontinuitet under omorganisationen. Kontinuiteten speglar sig bland annat i planerna om att fortsätta driva det nya kvalitetsutvärderingssystemet.

Universitets- och högskolerådet, UHR, fokuserar inte på kvalitet i ovanstående bemärkelse.

Istället ska de fylla en samordnings- och serviceinriktad funktion, och tar därmed över huvuddelen av VHS:s tidigare uppgifter. Chef för den nya myndigheten blir Ulf Melin, nuvarande generaldirektör för Internationella Programkontoret.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may also like

Att angöra rätt en bildning

Lärosätena ska snart främst granskas av sig själva. Aktörer vid LU oroas av fuskrisk och ett extra arbete som inte får kosta någonting.