De vill ha mer sex på schemat

De vill ha mer sex på schemat

- in Nyheter, Studentliv
0

Psykologstudenterna vill ha mer perspektiv på sexualitet i sin utbildning. Efter ett och ett halvt års arbete med att driva frågan resulterade det förra veckan i en temadag.

– Men nu hoppas vi på att det ska bli ett naturligt återkommande inslag i utbildningen, säger Åsa Lilieqvist från Lundapsykologernas jämlikhetsutskott.


Psykologer strävar efter att förstå människans natur. Men psykologstudenterna säger sig sakna en viktig komponent till detta i sin utbildning, ett samtal kring sexologi och sexualitet.

Åsa Lilieqvist, en av medlemmarna i Lundapsykologernas jämlikhetsutskott, har tillsammans med de andra i utskotteti ett och ett halvt år argumenterat för att få in ett genusperspektiv i utbildningen.

Från institutionens håll har förklaringen  varit att man inte har kunnat erbjuda rätt kompetens för dessa ämnen. Men Åsa Lilieqvist menar att brist på kompetens i ämnet inte ska vara ett hinder i utbildningen.

– Saknas det föreläsare lokalt bör man från institutionen arbeta för att bjuda in gästföreläsare kontinuerligt.

På initiativ av studenterna arrangerade institutionen i fredags förra veckan en temadag med gästföreläsare. Åsa Lilieqvist säger att samarbetet med institutionen har varit bra och att institutionen tagit sitt ansvar, Men samtidigt är det fortfarande en bit kvar, tillägger hon.

– Vi vill att det i fortsättningen skall schemaläggas föreläsare på ämnena genus och sexologi. Det ska inte behövas temadagar. Studenterna saknar de här ämnena inom utbildningen helt enkelt.

Studenternas protester har inte möts av döva öron. Martin Wolgast är studierektor på Institutionen för Psykologi.

–Vi har lyssnat på studenterna och ser över en klinisk förankring av vad de efterfrågar i programmet. Vad som sker närmast är att vi införlivar ytterligare kurslitteratur till nästa termin, säger Martin Wolgast och tillägger:

– Nästa steg är att vi har ett möte i slutet av november då vi ska fortsätta att diskutera hur framtiden för programmet kan se ut.

Facebook Comments

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may also like

Ditt kön styr vad du pluggar

Kön har en betydande effekt när vi väljer