”Vi ska avveckla så fort det går”

”Vi ska avveckla så fort det går”

- in Nyheter
1
@Casper Danielsson
Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz. Foto: Dimitris Kalandranis.

Universitetet ska minimera sina investeringar i fossila bränslen. Det slås fast av ett nytt universitetsstyrelsebeslut.

Lunds universitet har tidigare fått utstå stark kritik för sina investeringar. En knapp procent av universitetets aktieportfölj innehåller indirekta investeringar i fossila bränslen – vilket har mötts av kritik från såväl studenter som anställda. Nu vidtar universitetet åtgärder.

Ska avvecklas inom fem år
Universitetsstyrelsen har fattat ett beslut om en övergång till riktade placeringar som minimerar eller helt exkluderar fossila bränslen. Inom en femårsperiod ska övergången vara genomförd.
– Vi ska avveckla så fort det går, säger rektor Torbjörn von Schantz.
– Men det går inte att göra över en helg. Bara för att vi har investerat i ett företag som har en liten del i fossila bränslen, kan vi inte sälja ut allt direkt, säger han.

De nya riktlinjerna slår fast att aktiefonder inte får placeras i bolag där verksamheten inom utvinning av kol, olja och gas utgör mer än tio procent av omsättningen eller vinsten.
– Vi följer OECD:s riktlinjer för multinationella företags placeringsriktlinjer med råge, säger Torbjörn von Schantz.
Tror du att detta kommer att göra kritikerna nöjda?
Nej, det tror jag inte. Men beslutsfattandet har skötts på ett väldigt professionellt sätt, säger han.

Problemet kvarstår
Förekomsten av investeringar i fossila bränslen härleds nämligen snarare till så kallade riktade donationer. Endast en tiondel av universitetets investeringar i fossila bränslen kan styrelsen själva styra över. Resten beror på att donatorer själva bestämmer var deras pengar ska investeras.
– Om man siktar mot trätopparna, kan man i stället hamna högt upp på stammen, säger Torbjörn von Schantz.

För att hantera riktade donationer i fossila bränslen, har universitetet bokat ett möte med en expert från Nordea som hanterar liknande scenarion. Mötet äger rum i höst.

Facebook Comments

1 Comment

 1. Olov Källgarn

  Spännande! Så LU har inte en samlad policy för samförvaltning av alla stiftelserna, utan måste titta på varje enskild stiftelses placeringsönskemål? Finns det några av dessa som säger att de skall placeras i fossila bränslen?

  Blir mkt spännande att se vad Nordea & LU kommer fram till här på mötet. Sannolikt är ju att många av donatorerna/stiftelserna också vill undvika riskabla placeringar i fossilindustrin.

  1. Vilhelm Hultgren

   Det finns ett gemensamt placerings reglementet för de samförvaltade stiftelserna.

   Det är testamentatorns önskan i stiftelseförvaltningen som sätter ramarna för hur stiftelsernas medel placeras, ibland står det uttryckligen att det skall vara en vis förvaltare eller placeringsform. Förvaltningen på LU kan ej gå emot testamentatorns önskan eller villkoren för förvaltningen som den enskilda stiftelsen har.

   Et exempel är att pengar skall placeras i olika index produkter både Svenska och Globala. Då måste stiftelsens pengar investeras i dessa produkter även om en vis del är fossilt.

   Hoppas kunna ge en bra återkoppling från mötet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may also like

Morrhoppan

Mjauuu mjauuu…. …Inte ens Morrhoppan är felfri. Påstod