Nationsstöd gick till alkoholaktiviteter

Nationsstöd gick till alkoholaktiviteter

- in Nyheter
2
Foto: Christina Zhou

Lunds nation har lagt tiotusentals kronor på en sångbok med dryckesvisor. Detta med pengar öronmärkta av universitet för icke-alkoholrelaterade verksamheter.

I ett avtal som slöts mellan Lunds universitet och nationerna i december 2013 beslutade sig Lunds universitet för att stödja nationerna ekonomiskt.

Det årliga finansiella stödet ger nationerna 25 kronor/helårsstudent som är inskrivna vid universitetet. Den totala summan fördelas sedan mellan nationerna i proportion till deras storlek.

För att få pengarna förbinder sig nationerna att lägga dem på verksamheter inom studentlivet som inte är alkoholrelaterade. I avtalet står tydligt att: ”De verksamheter som stöds ska vara utanför nationernas pub- och festevenemang i syfte att stärka studiesocial verksamhet som inte är kopplat till förtäring av alkohol.”

Lagt pengar på sångbok
I sin redovisning av universitetsstödet som Lunds nation skickat in till
Sektionen Student och utbildning framgår dock att nationen lagt universitets stödpengar på sådant som tydligt går att koppla till förtäring av alkohol.

Nationen har lagt nästan 35 000 kronor av universitetsstödet på att trycka en sångbok som till stor del består av dryckesvisor. Fram till juni 2015 spenderade nationen 69 427 kronor av universitetsstödet på bland annat PR och idrottsverksamhet. Men ungefär halva summan, 34 386 kronor, gick till att finansiera sångboken.

Foto: Christina Zhou
Foto: Christina Zhou

Bokens inledande rubriker är ”Till snapsen”, ”Till ölen”, ”Till vinet” och ”Till punschen”. Flera andra rubriker refererar till till festande, och många enskilda visor handlar om att förtära alkohol. I början av boken finns också en förteckning över olika namn på snapsar.

Allt som allt relaterar över hälften av sångbokens 111 sånger till fylla och att på olika sätt konsumera alkohol. Kopplingen till förtäring av alkohol är således stark.

Avtalet med universitetet anger vidare att de verksamheter stödet omfattar ska ligga ”utanför nationernas pub- och festevenemang.”

Ett exempel på motsatsen är när Lunds nation i oktober 2015 höll en ”insjungning” av sångboken på nationen. I biljettpriset ingick trerättersmiddag samt inträde till nationens nattklubb, Penthouse, och i Facebook-evenemanget inför kvällen peppas deltagarna att vara med på en ”hejdundrande fest”.

Inte bara dryckesbok
Lunds nation hade en utdaterad sångbok och ville få föra traditionsenliga studentsånger vidare. Det var därför beslutet togs om att trycka en ny sångbok, menar Sara Sveningsson, kurator på Lunds nation. Men att sångboken skulle uppmuntra till konsumtion av alkohol håller hon inte med om.
Boken är inte bara en dryckesbok, det är också en del av Lunds nation. Även om det finns mycket dryckesvisor i den så finns det också mycket andra visor.

Sara Sveningsson anser att Lunds nation skött sin del av avtalet och hoppas inte att sångboken ska påverka framtida stöd från universitetet.
Det hoppas jag verkligen inte. Det var en engångsföreteelse att vi la pengar på det här. I höstas la vi pengarna på att utveckla vårt idrottsutskott, säger Sara Sveningsson.

Inte klockrent
Tim Ekberg är planeringschef på Lunds universitet, och ansvarig för resursfördelningen som betalar ut stödet till nationerna. I hans öron låter det inte helt oproblematiskt att lägga över trettiotusen kronor på en sångbok av den här sorten.

Är detta vad pengarna ska gå till?
Spontant, nej. Utan att vara alltför insatt i materialet låter det inte klockrent. Men jag kan inte säga något alltför skarpt utan underlag, säger Tim Ekberg.

I biljettpriset till insjungningen av sångboken ingick inträde till Lunds nations nattklubb, Penthouse. Och det peppades för en ”hejdundrande fest”. Vad tänker du kring det?
Det här får vi ta och titta på. Jag får prata med den som satt ihop det aktuella underlaget (nationernas redovisning., red. anmärkning) och så får vi titta djupare i detta. Det är ju väldigt tydligt från ledningen att stödet ska vara till verksamheter som inte har kontakt med den alkoholrelaterade verksamheten.

Om Lunds nation inte skött avtalet kommer det påverka framtida utbetalningar?
– Ja, självklart kan det göra det. Annars är det inte mycket till avtal. Vi kommer att följa upp det här och gör vi bedömningen att enskilda nationer inte följer avtalet finns all anledning att få ledningen att titta på, och ompröva, ifall man ska ge pengar framöver, säger Tim Ekberg.

Om avtalet

 • Stödet till Lunds samtliga nationer för icke-alkoholrelaterad verksamhet ger  nationerna årligen tjugofem kronor per helårsstudent inskriven vid Lunds universitet.
 • Förutsättningen för stödet är verksamheten som bekostas ska ligga utanför nationernas pub- och festevenemang, ”i syfte att stärka studiesocial verksamhet som inte är kopplat till förtäring av alkohol.”
 • Enligt avtalet beräknas stödet med utgångspunkt i “antalet medlemmar som är registrerade studenter vid LU för aktuell period. Vid beräkningen används medeltalet av de två föregående terminer som studenter registrerats i terminsräkningsföreningens medlemsregister.”
 • Stödet utbetalas till Kuratorskollegiet (KK) som därefter betalar ut stödet i proportion till nationernas respektive storlek.

Facebook Comments

2 Comments

 1. Vad är det här du försöker beskriva?

  Är det vår lundensiska studentkultur eller Lunds Nation du försöker svartmåla? Det är inte bara lundensisk kultur utan även svensk tradition att kunna sjunga till maten. Att kunna skapa en gemensamhet bland de oftast till varandra okända gästerna via en enkel sångbok. Sångboken är något som skapar tillhörighet. Tillsammans får gäster något att sjunga, att läsa och lyssna på. Något som kan skapa diskussion vid ett matbord eller i ett hem med vänner, både nya som gamla.

  En sångbok är inte en alkoholverksamhet. Den är inte heller en bidragande faktor till ökad alkoholkonsumtion. Däremot är en sångbok något för kultur och historia, idag sjunger jag de visor mina föräldrar en gång sjöng. Jag skapar vänner på det sättet mina föräldrar en gång gjorde.

  Här försöker du sparka på en Nation som gör något positivt för sina medlemmar. Något jag tycker är otroligt vackert, jag älskar visor. Allt ifrån originalet av ep. 72 “Glimmande Nymph” av CMB till omskrivningen av Längtan till Landet, “Törsten Rasar” ger mig en otrolig tillhörighet i mitt lundaliv. Det tycker jag är något som bör bevaras och absolut stödmedel från Universitetet skall användas till.

  Jag vet inte vad ditt syfte med denna artikeln är, om det är att försöka påverka och förstöra en av Lunds äldsta traditioner av visor till maten. Eller om du bara har något emot Lunds Nation och försöker skapa någon ny skandal likt den om Malmö Nation förra året.

  Vad jag vet är att jag inte håller med dig. Att det du skriver är fel och du smutskastar Lunds Nations verksamhet. Jag hoppas verkligen att detta inte skapar några problem för Lunds Nation då de sköter ett fantastiskt bra arbete och istället bör hyllas för att ha skapat en ny sångbok, en sångbok för sina medlemmar och framtida vänskap!

  vänligast
  Johan

 2. Men HERREGUD Lundagård, det här var väl lite väl långsökt även för er del?

  Att Lunds nation lägger nationsstöd på en sångbok med visor är väl inga konstigheter alls. Sångerna är en del av den studentikosa kulturen och berättar en hel del historia, om både Lund, studentlivet och nationen.

  Att nationsstödet inte ska gå till alkoholrelaterat verksamhet är självklart, men inget av stödet har väl använts för att finansiera festen som ni refererar till, utan enbart till tryckning? Och om en sångbok ska räknas som alkoholrelaterad, var drar man då gränsen? Skulle en danskurs också ha varit alkoholrelaterad, eftersom många människor bara dansar när de druckit alkohol, eller på en klubb där det serveras alkohol? Skulle tryckandet av en nationstidning varit alkoholrelaterad, om den skrev om en av nationens nya klubbar, där det serveras alkohol?

  Det känns som att ni gräver efter en historia som inte finns, vilket är väldigt tråkigt eftersom det finns så mycket annat, relevant, som ni skulle kunna undersöka i studentlivet. Som vanligt så springer ni på fel boll och jagar det ni alltid tycks jaga, studentorganisationerna.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may also like

Nationen förde dem samman

Det är den 15 december 1979. Diskon har