Nu ska de kvinnliga professorerna bli fler

Nu ska de kvinnliga professorerna bli fler

I dag är kvinnorna i stor majoritet bland landets studenter – men högre upp i hierarkin dominerar männen. Det vill regeringen nu åtgärda och utlovar krafttag, skriver SVT.

[ads1]

Bland studenterna är kvinnorna betydligt fler än männen. Under höstterminen 2014 var 59 procent av alla studenter kvinnor, visar en årsrapport från Universitetskanslerämbetet. Men ju högre upp i akademihierarkin man tittar, desto mer skev blir balansen.

Kravet ska in i regleringsbrevet
År 2014 var 49 procent av de som avlade en doktorsexamen bland Sveriges lärosäten kvinnor – men där upphör också den jämna fördelningen. På professorsnivå visar siffror från 2014 att bara 25 procent av alla professorer är kvinnor.

Den ojämna fördelningen är knappast ett nytt problem, men nu utlovar regeringen och Helene Hellmark Knutsson krafttag. I en intervju med SVT säger ministern för högre utbildning att hälften av alla nya professorer ska vara kvinnor till år 2030. Kravet är grundat på nationell basis och ska skrivas in i högskolornas regleringsbrev.

LU lika god kålsupare
Lunds universitet skiljer sig inte från mängden. Endast 25 procent av universitetets professorer är i dag kvinnor. Men rektor Torbjörn von Schantz har däremot utlovat åtgärder.

– Lunds universitet är en myndighet som är jämställdhetsintegrerad, men detta är ett arbete som kommer att kräva insatser på många plan. Detta [könsskillnaden bland professorer, reds. anm.] tyder på ett systemfel, sa han under en presskonferens med anledning av jämställdheten vid universitetet.

I februari beslutade universitetsstyrelsen att Lunds universitet ska vara helt jämställt till år 2020. Målet visade sig dock vara alltför ambitiöst och, i praktiken, ouppnåeligt – i synnerhet gällande professorerna vid universitetet.

Målet: 28 procent kvinnliga professorer till 2020
Men enligt rektor von Schantz är detta en fråga som diskuteras allt mer i ledningen och universitetet kommer att instifta en heltidstjänst endast åt jämställdhetsarbetet. Tjänsten ska vara fördelad på tre personer som ska fungera som en blåslampa i universitetets arbete mot jämställdhet, menar han.

Men universitetet kommer också att sätta upp egna, fasta nyrekryteringsmål för professorerna. Fram till år 2020 ska minst 40 procent av alla nya professorer vara kvinnor, föreslår von Schantz.

Detta skulle innebär att 28 procent av alla professorer skulle vara kvinnor till år 2020 – en andel långt ifrån de 40 procent som krävs för att gruppen ska anses könsintegrerad.

– Vi måste ligga på en rimlig nivå och jag tror inte att det skulle vara uppnåeligt att ha en högre ambition, förklarade Torbjörn von Schantz under presskonferensen.

”Inte stirra sig blind på siffror”
Men han menade även att det inte bara handlade om andelen kvinnor – utan även vilken miljö som universitetet erbjuder.

– Det viktigaste är inte att vi får 50/50 på arbetssidan, utan att vi har en arbetsmiljö där kvinnor jobbar lika mycket och är lika värda. Vi ska inte stirra oss blinda på siffror, sa han.

Beslutet om hur nyrekryteringarna av professorer kommer att se ut framöver kommer att fattas i juni.

Facebook Comments

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may also like

Rektorn flyttar till Kungshuset

På måndagseftermiddagen meddelade rektorn i ett blogginlägg vad