Tre gånger mer energisnålt- med smartare transistorer

Tre gånger mer energisnålt- med smartare transistorer

- in Forskning, Nyheter
0
@Lundagård
Schematisk illustration av tunneltransistorn (vänster) och foto av transistorkanalen omgärdad av ett cylindriskt styre (höger). Foto: LTH.

Lars-Erik Wernersson, professor i nanoelektronik vid LTH, har tillsammans med sitt forskarlag tagit fram en teknik för smartare transistorer. Om de nya transistorerna skulle användas i stor skala skulle enorma energibesparingar göras.

Transistorer är elektronikens minsta byggstenar. Men Hur bra kan de bli och vilken prestanda kan de få? De frågar sig LTH- forskaren Lars-Erik Wernersson.

När hans forskarkollegor vid LTH nyligen rapporterade in data från ett experiment som gjordes inom ramen för det EU-finansierade projektet E2SWITCH förstod Lars-Erik Wernersson, precis som doktoranderna som utförde testet, att det var fråga om ett banbrytande resultat:
– Vi har gjort om testerna många gånger och lyckats demonstrera att prestandan med den här nya, energibesparande tekniken inte bara är tillräcklig, utan till och med bättre än den som bygger på traditionella tekniker, säger Lars-Erik Wernersson.

Transistorer är en slags strömbrytare. När mängden energi som går åt till att slå till eller från transistorerna minskas kan det innebära att stora energibesparingar kan göras.

Med hjälp av nanoteknologin har materialen och arkitekturen i transistorerna optimerats så att dessa vid låga spänningar endast förbrukar en tredjedel av den energi som går åt med dagens teknik. Transistorerna kan användas i digitala kretsar, olika sensorer och kommunikation. För Internet of Things-applikationer väntas transistorer med låg energiåtgång ha stor betydelse.
– Vi har kunnat operera transistorerna under den så kallade fundamentala termiska gränsen, vilket reducerar energiförbrukningen. Nästa steg är att fortsätta studera fysiken och förstå komponenterna bättre så att de går att optimera vidare. Vi vill också hitta vägar att föra över teknologin till industrin, säger Lars-Erik Wernersson.

Det forskarna har funnit kan troligen ha flyttat ut i tillverkningsprocesser om fem till tio år. Hur stora energibesparingarna kan bli beror enligt Lars-Erik Wernersson på hur bra komponenter som går att tillverka ute i industrin.
– Drömscenariot är att alla dataservrar konsumerar mindre energi med hjälp av den teknik vi använder. Då skulle besparingen under ett år vara jämförbar med den energi som konsumeras i Storbritannien under samma tid.

 

Fakta: Den nya transistortekniken

De nya transistorerna bygger på en tunnelmekanism där bandpass-filtrering av laddningsbärarna undertrycker termisk emission och tillåter operation under den fundamentala termiska gränsen, 60 millivolt per dekadändring av strömmen (mV/dec).

Den kritiska strömmen, där transistorn opererar under den termiska gränsen 60 mV/dec, har ökats 100 gånger. Drivströmmen för denna typ av transistorer har ökats 10 gånger. Dessa två faktorer gör att teknologin uppvisar bättre prestanda än konventionella transistorer.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may also like

Olika vinklar på renlighet

Forskare från två olika institutioner möts för att