Archives by: Q

Q

58 Posts 0 comments

About the author

Q

Q är egentligen en förkortning för latinets quis; vem, och just vem det är vet ingen mer än denne själv.
Q är Lundagårds meste konstant som fick sin första Q-vers publicerad i Lundagård nummer 7, år 1920.
Denne påstår sig själv vara “det upplysta förståndets morgonsol” som i en satirisk skildring ger sin bild av någon eller något med anknytning till studentlivet. Ofta är det elakt skrivet men det anses trots det vara en heder i studentlivskretsar att bli “q:uad”.
För att förstå versen krävs det dock mycket kunskap om den det handlar om för att greppa poängerna.

Q Posts

Q: Fanny Ramel (ÖG)

Q
Projektledare, regissör, produktionsassistent, scenkoordinator, spexare, platschef, producent samt åtskilliga ospecificerade ansvarsposter. ...
Read more 0

Q: Kårförtroendet

Q
Kårernas samarbetsorgan Lus, som äger Lundagård, är i ekonomiskt trångmål. Situationen förbättrades inte av att Lus av ekonomiska orsaker tog bort tjänsten som ekonomiansvarig. Nu har det blivit Lundagårds tur att få damoklessvärdet riktat mot sig. Kårerna, de flesta välbeställda, ökar inte anslagen till det krisande Lus. Under det extrainsatta mötet antog istället kårerna förslaget om att beskära Lundagård. ...
Read more 1

Q: Peter "Peppe" Fransson (WL)

Q
Bopoolens avgående projektledare, tillika AF-borgens störste anglofil. Maniskt intresserad av allting härrörande från de Brittiska öarna, i synnerhet Guinness. Resor till Dublin varvas med en karriär som kyrkopolitiker ...
Read more 0

Q: Kuratorskollegiet

Q
Lunds minst sökta befattning. Har trots sin höga status, inte hög status. ...
Read more 0

Q: Gustaf Hjelm (ML)

Q
Casanovas egen Casanova. ...
Read more 0

Q: Kerstin Thörnqvist

Q
Med eldfärgat hår kunde hon ses jäkta genom borgens korridorer. ...
Read more 0

Q: Emelie Hult (HB)

Q Sista
Studentlunds egen Gandalf. ...
Read more 0

Q: Ida Ölmedal (Bl), Max Jedeur-Palmgren (Wl) och Jacob Hederos (Km, Sm)

Q
Avgående redaktörer. Ibland tre, ofta 2+1. ...
Read more 0

Q: Tora Törnqvist (Ld) & Nicolai Slotte (ÖG)

Q
Två avgående LUS-presidialer som lade sig vinn om att inte bli störda. Å andra sidan störde de heller ingen. Tog ofta sina väskor och reste bort från Lund. ...
Read more 0

Staten och kapitalet

Q Sista
Lunds universitet är i ekonomisk kris! ...
Read more 0