Debatt

Debatt

Debatt

DEBATT: Tiden är inne för fullständig divestering

De närmaste dagarna utgör en potentiell milstolpe längs vägen mot ett universitet som investerar fossilfritt, det menar Fossil Free Lund University. ...
Read more 0
Debatt

DEBATT: Upphovsrätten står i vägen för sunda budgetprioriteringar

Helt orimliga summor pengar läggs på prenumerationer på tidskrifter som parasiterar på akademikers arbete för att göra jättevinster. Vi vill att universiteten ska kunna satsa på undervisning, vilket kunnat ske ifall upphovsrätten reformeras. ...
Read more 0
Debatt

DEBATT: Globalisering är inte kolonialism

Det är glädjande att Mathilda Schlyter i sitt svar på min replik visar en större respekt för grundlagarna. Hennes definition av begreppet kolonialism lockar dock till diskussion om hur man främjar de demokratiska grundlagarna globalt. Det skriver Klas ...
Read more 0
Debatt

DEBATT: Helsingborg borde ha en egen högskola!

Det är för mig en gåta varför Helsingborgs stad fortfarande inte har en egen självständig högskola. ...
Read more 0
Debatt

DEBATT: Klas A. M. Erikssons plikt

Vår utbildningspolitiska krönikör Mathilda Schlyters två första krönikor väckte mycket uppmärksamhet och en hel del kritik. Genom detta debattinlägg utvecklar hon nu sitt resonemang och bemöter kritiken från Klas A.M Eriksson.  ...
Read more 0
Debatt

DEBATT: Akademiker mot faktaresistens

Vi behöver inte alla vara ense om hur hur världen ser ut eller om vilken förändring vi vill se, men vi behöver åtminstone enas kring viljan att förhålla oss till fakta. Det menar Jonathan Eng, ordförande Akademikerförbundet SSR:s studentråd ...
Read more 0
Debatt

DEBATT: Tystnaden har alltid varit tyranniets tjänare

Det är en plikt att reagera när en juriststudent visar sådan hårresande respektlöshet för grundlagarna. Det skriver filosofie magister Klas A.M. Eriksson i en replik på Mathilda Schlyter krönikor Man får faktiskt inte tycka vad man vill  och ...
Read more 0
Debatt

DEBATT: “Juristprogrammet gör oss till forskare – inte jurister”

Det är ofrånkomligt att juristutbildningen är en akademisk utbildning.  Det skriver  Johan Reimer, ordförande för Juridiska Föreningen, i en replik till Oskar Madunic Olssons krönika.  ...
Read more 0
Debatt

Debatt: Varning för professorstiteln!

Det har gått inflation i professorstiteln. Många professorer är internt befordrade lektorer som inte behövt hävda sig i en konkurrenssituation. Problemet är värre i Lund än på många andra ställen. Det skriver Mats Alvesson och Erik J Olsson, ...
Read more 0
Debatt

DEBATT: Ta hela bilden av dyslexi på allvar

Kommentar på: Ny forskning: Dyslexi kan bero på dålig undervisning ...
Read more 0