Ledare

Ledare

Ledare

Lika kårer leka bäst

LEDARE: Att prata om universitetets försök att rekrytera brett är okej – fast i kårvärlden är det ett väldigt känsligt ämne. ...
Read more 0
Ledare

Je suis Malmö nation

Jag tror att vi alla har suttit vid ett långbord på Malmö nations Ålagille någon gång. ...
Read more 1
Ledare

Att vilja fly från sitt liv

Vi måste våga prata om längtan att fly från sitt liv. Och naturligtvis spelar det roll vad vi sjunger om medan vi gör det. ...
Read more 0
Ledare

Efterlyses: mindre hierarki

Forskningen på ett universitet ska vara spännande och öppen – det ger en levande dialog och tar forskningen framåt. ...
Read more 0
Ledare

Vi behöver fler journalister

Har vi verkligen överskott på personer som sätter kreativitet, språkkänsla och kritiskt tänkande högst? ...
Read more 1
Ledare

LEDARE: Sluta tramsa – välkomna Smålands

Smålands vill bli en del av Studentlund, men ödet ligger i de andra nationernas händer. Nationerna får inte missa chansen att göra studentlivet mindre exkluderande. ...
Read more 3
Ledare

LEDARE: Bli bättre än en reservplan

Sverige behöver fler lärare. Att starta upp fler platser på lärarutbildningen är ingen lösning. Först måste studenterna vilja söka överhuvudtaget. ...
Read more 1
Ledare

LEDARE: Helgar donationsmålen forskningsmedlen?

Fler donationer till universitetet är i grunden en god tanke som gynnar studenterna. Men vem gynnas av att även forskningsanslag ska räknas som donationer? ...
Read more 3
Ledare

LEDARE: Vi behöver mer ifrågasättande

Universitetet måste sluta fokusera på vad arbetsmarknaden vill ha. Fokus borde ligga på att få fram studenter som kan ta välgrundade beslut, både för sig själva och resten av samhället. ...
Read more 0
Ledare

Studentlivet suger – också

Det är dags att universitetet tar sitt ansvar för att studenterna ska vara lika välmående i verkligheten som i informationsbroschyrerna. ...
Read more 1