Ledare

Ledare

Ledare

Kräv något av din politiker

LEDARE. Lunds kommun måste sluta se studenterna som en naturresurs som inte kräver underhåll. En kravlista från studentlivet till höstens nya kommunledning är ett första steg för att något ska hända. ...
Read more 0
Ledare

Utbildning för alla

I Sverige ska alla ha möjlighet att läsa vidare på universitet, så länge betygen och viljan räcker. Intentionerna är goda, men i praktiken blir det sällan så. Anledningen är bristen på lärarledd undervisning. ...
Read more 0
Ledare

Början på slutet

Lunds studentkårer skär ytterligare i Lundagårds verksamhet. När annonsmarknaden sviker gör kårerna detsamma. Framöver kommer du som student få mindre public service efter ett beslut som förkastas även i Uppsala. ...
Read more 10
Ledare

Från Syrien till den svenska högskolan

I en tid då främlingsfientliga partier skördar framgång med argument om att invandring är ett problem måste svenska universitet och högskolor ta sitt ansvar. Det är dags att lyfta frågan vad som kan göras för att hjälpa invandrade akademiker in i det svenska samhället. ...
Read more 0
Ledare

Karnevalen framför allt

Att Lund vilar på hårt jobbande ideella krafter är ingen hemlighet. Men trots studentlivets ringa omfattning är konflikterna påfallande många. Påpassligt nog kommer en karneval som gjuter olja på vågorna. Men vad händer sen? ...
Read more 0
Ledare

Det viktiga engagemanget

Universitetets lokaler ockuperas en gång i veckan i en påstått död fråga. Samtidigt finns en uppenbar oro. Är det inte dags att omfamna massan på allvar? ...
Read more 0
Ledare

Kvinnorna, statistiken och makten

Pojkars läsförståelse blir allt sämre samtidigt som kvinnorna blir fler och fler på universiteten i Sverige. Finns det några slutsatser att dra av det här? ...
Read more 0
Ledare

Pappersexercis och snittkostnader

Den första månaden i skarp tjänst är över och det är dags att summera. I din hand håller du ett gediget andra nummer innehållandes problematiska utbytes- studier, ett reportage om högskolestiftelser och ett bubblande webbuppslag. ...
Read more 0
Ledare

Välkomna – på riktigt

Studenter från studieovana hem står fortsatt utanför. Efter allt snack om kvoteringar och lösa informationsdagar: Lunds universitet, gör nu en gång för alla en helhjärtad insats och åk ut till de svårare platserna. ...
Read more 0
Ledare

Studentlivsmodellen

Öppenhet och platt organisation. Det är studentlivets väg framåt, även när varumärkestänket bankar på dörren. ...
Read more 0