Ledare

Ledare

Ledare

Vi behöver fler journalister

Har vi verkligen överskott på personer som sätter kreativitet, språkkänsla och kritiskt tänkande högst? ...
Read more 0
Ledare

LEDARE: Sluta tramsa – välkomna Smålands

Smålands vill bli en del av Studentlund, men ödet ligger i de andra nationernas händer. Nationerna får inte missa chansen att göra studentlivet mindre exkluderande. ...
Read more 0
Ledare

LEDARE: Bli bättre än en reservplan

Sverige behöver fler lärare. Att starta upp fler platser på lärarutbildningen är ingen lösning. Först måste studenterna vilja söka överhuvudtaget. ...
Read more 0
Ledare

LEDARE: Helgar donationsmålen forskningsmedlen?

Fler donationer till universitetet är i grunden en god tanke som gynnar studenterna. Men vem gynnas av att även forskningsanslag ska räknas som donationer? ...
Read more 0
Ledare

LEDARE: Vi behöver mer ifrågasättande

Universitetet måste sluta fokusera på vad arbetsmarknaden vill ha. Fokus borde ligga på att få fram studenter som kan ta välgrundade beslut, både för sig själva och resten av samhället. ...
Read more 0
Ledare

Studentlivet suger – också

Det är dags att universitetet tar sitt ansvar för att studenterna ska vara lika välmående i verkligheten som i informationsbroschyrerna. ...
Read more 0
Ledare

LEDARE: Konsten att dra undan mattan

Universitetet har precis fått tillbaka mängden utomeuropeiska studenter som fanns innan studieavgifterna infördes år 2011. Nu dras mattan undan igen då regeringen kraftigt reducerar mängden biståndsstipendier. ...
Read more 0
Ledare

Vem ska betala för lyxen?

Fina restaurangbesök och båtresor kanske är en liten extrakostnad för ett universitet som omsätter miljarder. Men att vara myndighetschef är inte samma sak som att vara vd för ett företag. Skattemedel bör alltid användas med respekt. ...
Read more 0
Ledare

Kräv något av din politiker

LEDARE. Lunds kommun måste sluta se studenterna som en naturresurs som inte kräver underhåll. En kravlista från studentlivet till höstens nya kommunledning är ett första steg för att något ska hända. ...
Read more 0
Ledare

Utbildning för alla

I Sverige ska alla ha möjlighet att läsa vidare på universitet, så länge betygen och viljan räcker. Intentionerna är goda, men i praktiken blir det sällan så. Anledningen är bristen på lärarledd undervisning. ...
Read more 0