Q

Q

Q

Q: Tom Samuelsson (SSK)

Avgående studentlundskoordinator. Färgblind färgklick. Läser kommunikation, även om han verkar hysa agg mot vissa kommunikatörer. Troligen Lunds mest slipade säljare. Förutom att ha sålt in Studentlund till nya studenter under de Hälsningsgillen han ordnat, har han även lyckats ...
Read more 0
Q

Q: Margot Wallström

Lunds universitets tidigare styrelseordförande. När partipiskan ven efter den rödgröna valsegern kände hon sig tvingad att byta ner sig till posten som utrikesminister. Hennes enda erfarenhet av högre utbildning är som ordförande för universitetet. Under sin tid i ...
Read more 0
Q

Q: Henrik Larsson (ÖG)

Lundagårds tidigare bildchef. Möjligen redaktionens störste perfektionist. Omvittnat envis och ger aldrig upp, förutom i fotboll där han inte delar färdigheter med sin namne. Möjligen är Larsson mer intresserad av fotbollsplanen eftersom han sedan kort tid tillbaka är ...
Read more 0
Q

Q: Fanny Ramel (ÖG)

Projektledare, regissör, produktionsassistent, scenkoordinator, spexare, platschef, producent samt åtskilliga ospecificerade ansvarsposter. ...
Read more 0
Q

Q: Kårförtroendet

Kårernas samarbetsorgan Lus, som äger Lundagård, är i ekonomiskt trångmål. Situationen förbättrades inte av att Lus av ekonomiska orsaker tog bort tjänsten som ekonomiansvarig. Nu har det blivit Lundagårds tur att få damoklessvärdet riktat mot sig. Kårerna, de flesta välbeställda, ökar inte anslagen till det krisande Lus. Under det extrainsatta mötet antog istället kårerna förslaget om att beskära Lundagård. ...
Read more 0
Q

Q: Peter "Peppe" Fransson (WL)

Bopoolens avgående projektledare, tillika AF-borgens störste anglofil. Maniskt intresserad av allting härrörande från de Brittiska öarna, i synnerhet Guinness. Resor till Dublin varvas med en karriär som kyrkopolitiker för socialdemokraterna. Peppe har liksom Jan Guillou en förkärlek för ...
Read more 0
Q

Q: Kuratorskollegiet

Lunds minst sökta befattning. Har trots sin höga status, inte hög status. ...
Read more 0
Q

Q: Gustaf Hjelm (ML)

Casanovas egen Casanova. ...
Read more 0
Q

Q: Kerstin Thörnqvist

Med eldfärgat hår kunde hon ses jäkta genom borgens korridorer. ...
Read more 0
Q Sista

Q: Emelie Hult (HB)

Studentlunds egen Gandalf. ...
Read more 0