Q

Q

Q

Q: Gustaf Hjelm (ML)

Casanovas egen Casanova. ...
Read more 0
Q

Q: Kerstin Thörnqvist

Med eldfärgat hår kunde hon ses jäkta genom borgens korridorer. ...
Read more 0
Q Sista

Q: Emelie Hult (HB)

Studentlunds egen Gandalf. ...
Read more 0
Q

Q: Ida Ölmedal (Bl), Max Jedeur-Palmgren (Wl) och Jacob Hederos (Km, Sm)

Avgående redaktörer. Ibland tre, ofta 2+1. ...
Read more 0
Q

Q: Tora Törnqvist (Ld) & Nicolai Slotte (ÖG)

Två avgående LUS-presidialer som lade sig vinn om att inte bli störda. Å andra sidan störde de heller ingen. Tog ofta sina väskor och reste bort från Lund. ...
Read more 0
Q Sista

Staten och kapitalet

Lunds universitet är i ekonomisk kris! ...
Read more 0
Q Sista

Annika Blomberg (Ld)

Kvinnan med makten över informationen. Tidigare förman för Studentinfo som må ha lämnat sin post men inte sin plats, och återfinnes ännu på Borgens bottenplan. ...
Read more 0
Q Sista

Q: Rolf Svensson

Studenternas meste husförman som nu lägger ner boställeshetsen på AFB efter 16 år. ...
Read more 0
Q

Lars Söderström (ÖG)

Veritabel vertebrat, konsump- tionsproselyt och professor i nationalekonomi som avgår punktligt från inspektoratet på Östgöta nation. ...
Read more 0
Q

Sportsuparklubben Kamraterna (SSKK)

Det går inte att fullt ut berätta. Sanningen är dold bakom sena nätters alkoholdimmor. Men det fanns en korridor, den utlovade, och somliga levde där. De gjorde fylleriet till en konst. De dyrkade flaskan och tävlingen. De var ...
Read more 0