Krönika/Utbildningspolitik

Krönika/Utbildningspolitik

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

USA:s första kvinnliga president skulle ha blivit en förebild för hela världen

Världen suckar och det är dags att ställa krav på universitetet och att ta jämställdhetsfrågorna på allvar. Det menar Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Julia Klingberg. ...
Read more 1
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Personlig assistans är ett måste för en jämlik utbildning

Utan rimlig tillgång till assistans skulle vissa studenter systematisk utestängas från tentafiranden och kårengagemang likväl som seminarier eller möten med studievägledaren. Det menar Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Sara Thiringer. ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Dagens programbaserade högskola är en förlust för Sverige

Det är dumt att placera människor i fack och att massutbilda dem inom program. I stället borde det finnas större valfrihet mellan kurser och tempo, det menar Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Julia Klingberg.  ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Harrison – helt rätt och helt fel

Det är resurstilldelningssystemet som bidrar till sänkta krav - inte studenterna eller studentkårerna. Det menar Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Sara Thiringer. ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Vår nuvarande utbildningspolitik är kortsynt

”Vad är rätt och fel? Gott och ont?”. Det är frågor som Lundagårds nya utbildningspolitiska krönikör Gustaf Reinfeldt menar att fler företag skulle må bra av att ställa sig. ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

Det totalitära studentlivet

“Din jävla idiot”. Efter en havererad efterfest på Esplanaden vill Julia Klingberg slå ett slag för obekväma åsikters rätt att existera, även i studentlivet. ...
Read more 1
Krönika/Utbildningspolitik Krönikor

En mörk höst lägger stort ansvar på akademin

Hela den akademiska världen måste axla ansvaret för att bemöta den rådande faktaresistensen. Det tycker Lundagårds utbildningspolitiska krönikör Sara Thiringer. ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Låt politiken stå i fokus

Studentkårerna borde välkomna den politiska konflikten, inte fly den som pesten. ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Nej till könskvotering

"Jag är övertygad om att undervisningen skulle bli mer kvalitativ om enstaka snubbar slutade ta upp våra få lärarledda timmar med löst tyckande på rundgång." ...
Read more 0
Krönika/Utbildningspolitik

Medstudenter, organisera er!

"Tomma stolar hotar studentrörelsens genomslagskraft. Det är dags för fler studenter att engagera sig." ...
Read more 5