Efterlyses: bokslut

Efterlyses: bokslut

- in Nyheter
Kommentarer inaktiverade för Efterlyses: bokslut

Studenter betalar obligatoriska avgifter för att kåren ska bevaka deras

rättigheter. Men redovisningen av vart pengarna tar vägen är på flera kårer

misskött eller saknas helt och hållet.

Lundgård har granskat de senast reviderade boksluten på samtliga studentkårer i

Lund. Och det är en mycket blandad bild som framträder.

Teknologkåren och Juridiska föreningen har fjolårets bokslut klara. Även Lunds

socialhögskolas studentkår, Lundaekonomerna och Medicinska föreningen ligger bra

till.

Men där slutar den roliga läsningen. En stor kår som Samhällsvetarkåren med 5

500 medlemmar har inte lyckats färdigställa något reviderat bokslut efter

läsåret 99.

Tonar ner betydelsen

– Det är jättedåligt. Man ska inte behandla så stora summor pengar på det

här sättet säger kårordföranden Maria Noleryd, som tror att det finns flera

förklaringar till den misskötta redovisningen.

– Det här är ideella organisationer och den här kompetensen har man många gånger

inte. Sedan är människor inte kvar i organisationen när de ska färdigställa sina

bokslut.

Samtidigt som Maria Noleryd beklagar den bristfälliga redovisningen väljer hon

att tona ner betydelsen av boksluten.

– Den vanlige studenten går ju inte och letar efter kårens bokslut, säger hon.

Under all kritik

En annan stor kår som gravt misskött sin ekonomiska redovisning är

Humanistkåren. Det senaste reviderade bokslutet är från läsåret 97/98, vilket

nuvarande kårordföranden Nils Gustafsson tycker är under all kritik.

– Jag tycker det är beklagligt och konstigt. Det är fanimej nästan omöjligt att

få folk att göra vad de ska.

Han tycker heller inte att argument som hög arbetsbelastning håller.

– Visst, medan man är presidial är belastningen enorm; jag tror inte det finns

någon i Lund som jobbar mindre än 60 timmar i veckan. Men det här med att

färdigställa bokslut är något man gör efter att man har gått av.

Hur mycket anstränger sig då nuvarande kårledning för att ligga på sina lata och

försumliga föregångare? Nils Gustafsson hävdar att det är svårt att leta upp

folk som varit aktiva, men att man gör sitt bästa.

– Varje gång jag träffar mina föregångare frågar jag dem: ” Var är bokslutet”,

säger han, men påpekar att det saknas sanktionsmöjligheter.

Att den usla redovisningen skulle vara ett argument mot kårobligatoriet eller

att den skulle undergräva kårernas trovärdighet tycker han inte stämmer eftersom

den löpande verksamheten fungerar.

Men hur ska studenterna veta att man inte festat upp varenda krona, det går

ju inte att kontrollera?

– Man får hoppas att det finns en sådan uppmärksamhet att man hade sett det

och att de representanter man väljer är vettiga människor, säger Nils

Gustafsson.

Det finns också kårer i Lund där det är ovisst om det överhuvudtaget existerar

några bokslut. Bland annat gäller det Teologkåren, där det enda Lundagård kunde

få ut var ett icke-reviderat halvårsbokslut från första halvan av år 2000.

Kassören Tomas Holdar försvarar den totala avsaknaden av reviderade bokslut med

att småkårerna har ett speciellt dilemma.

– Vi har svårare att hitta den här kompetensen hos oss, säger han och

fortsätter:

– Småkårerna måste därför finna sin metod – vi kanske inte behöver ha Ernst &

Young som revisorer, utan det räcker med en vanlig student. Annars kan det bli

lite oöverstigligt.

Visar inte det här snarare på nackdelarna med att ha många små kårer?

– Jo, det kan man väl säga, men det finns fördelar också.

Att det finns kårer som missköter sin ekonomiska redovisning kan även vara ett

juridiskt problem. Bengt Lundell, lektor i konstitutionell rätt på juridiska

fakulteten i Lund, menar att en studentkår inte kan bete sig som vilken ideell

förening som helst.

– Samlar man in obligatoriska avgifter ska man som medlem också vara säker på

att pengarna går dit lagen reglerar att de ska gå. Därmed måste det finnas insyn

och en tydlig redovisning. Tyvärr är det ett kroniskt problem inom

studentvärlden att bokslut saknas.

Måste följa lagar

Enligt Lundell finns möjligheten att driva process mot kåren om det visar

sig att pengarna inte går dit de ska. Precis som alla offentliga organ måste

kårerna följa lagar och förordningar.

– Problemet är att kårerna bara kan ses som halvoffentliga – samtidigt är de

ideella föreningar, vilket ger dem ett större handlingsutrymme, säger Lundell.

FOTNOT: SSGI studentkår har trots förfrågan inte försett Lundagård med

något bokslut, men hävdar att sådant finns från i fjol.

Fakta/ Kårernas senast reviderade bokslut

01/02 Teknologkåren

01/02 Juridiska föreningen

01 Lunds socialhögskolas studentkår

00/01 Lundaekonomerna

00/01 Medicinska föreningen

99/00 Lunds naturvetarkår

99/00 Doktorandkåren

99 Samhällsvetarkåren

97/98 Humanistkåren

Ovisst Teologkåren

Ovisst Vårdvetenskapliga studentkåren

Facebook Comments

You may also like

En minnesvärd, och lugn karneval

Karnevalsledningen vittnar om en lugn helg och berättar