Lus revisorer kritiserar styrelsen

Lus revisorer kritiserar styrelsen

- in Nyheter
Kommentarer inaktiverade för Lus revisorer kritiserar styrelsen

Försenade styrelseprotokoll och beslut som inte finns redovisade i protokollet.

Verksamhetsrevisorerna på Lunds universitets studentkårer, Lus, kritiserar fjolårets styrelse för formella fel på en rad punkter.

Enligt Martin Lundqvist, förtroendevald verksamhetsrevisor för Lus, bildar ett flertal mindre fel ett tråkigt mönster. Mest kritisk är han mot att styrelsen inte har inte protokollfört alla yrkanden och beslut, och att besluten ibland hänvisar till bilagor som inte finns. Styrelsen har också, mot reglerna, tagit beslut under punkter som på dagordningen var uppsatta för diskussion.

Dessutom har det hänt flera gånger att mötesprotokollet inte blivit färdigt till nästföljande styrelsemöte.

Varför är det ett problem?

– Det står i stadgarna att det ska skötas så för att medlemskårerna ska ha möjlighet till insyn. Dessutom behövs protokollen för beslutsuppföljning.

Martin Lundqvist och hans kollega rekommenderade ändå Lus ting att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket de också fått.

– Det här är knappast något exceptionellt, men det måste ändå påtalas. Jag tycker att det är märkligt att de som satt i styrelsen inte agerade, att de inte valde att utse någon annan till sekreterare om den som valts inte hade tid, säger Martin Lundqvist.

Facebook Comments

You may also like

Det stora badtestet

För den som är fast i Lund över