De utvecklar framtidens superdator i källaren

De utvecklar framtidens superdator i källaren

- in Forskning, Högerspalten
1
@Lundagård

Framtidens teknik som ska förena all världens dataförmåga och åstadkomma storverk? Eller ett verklighetsfrånvänt projekt för insnöade datanördar och forskare?

På Fysikum gömmer sig Grid.


Det surrar högljutt i ett låst rum i Fysikums källare. Ett virrvarr av gröna, röda och svarta sladdar hänger om varandra, säkert enligt ett mycket avancerat mönster. I rader och på högar står datorer staplade. Här tillämpas Grid-teknologin, som kopplar upp Fysikum mot datorresurser runt om i världen för att utbyta information och möjliggöra avancerad forskning.

Men vänta nu, är det verkligen något nytt? Kom inte revolutionen av sammankopplade datorer för över ett decennium sedan? Paula Eerola, en av de verksamma inom Grid-utvecklingen på Fysiska institutionen, förklarar:

– I dag är användandet av internet passivt, man bara läser, tittar eller skriver. Men datorer har mer kapacitet än så. Med Grid kan du även aktivt använda datorer på andra sidan jorden för att manipulera och analysera data.

Hissnande möjligheter

Många Grid-projekt leds i dag från CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, som även är upphovsplatsen för det numera välkända konceptet world wide web. Med Grid ska alltså ännu större tekniska under åstadkommas när världens alla datorers kapacitet kopplas samman till en enda superdator. Hissnande möjligheter hägrar vid horisonten. Men på vägen dit: stora säkerhetsrisker, icke-existerande utbildningsmöjligheter och ett trögstartat forskarsamhälle att övervinna.

Övertro på tekniken

Drömmen är att tekniken ska kunna gynna inte bara fysikforskning. Paula Eerola nämner naturvetenskap, teknik, språk- och litteraturvetenskap och medicin som exempel på ämnen som skulle kunna ha nytta av Grid vid hanteringen av stora mängder data.

– Med hjälp av Grid kan man göra virtuella experiment i stället för verkliga så att man slipper vissa djurförsök, säger hon.

Frågan är hur givande det är att måla upp oändliga drömscenarion. Balázs Kónya, som leder den tekniska koordineringen av EU:s Grid-utvecklingsprojekt KnowARC, berättar att det för några år sedan rådde en övertro på Grid-tekniken. Folk ville se resultat och lösningar direkt, vilket förstås inte var möjligt. Han säger att attityden nu blivit mer realistisk. Kanske till och med lite motsträvig?

– Många skulle kunna använda det men är kanske lite för konservativa. Man skulle ju kunna säga att det är teknikutvecklarnas fel att det verkar för jobbigt att använda Grid-teknik, säger Johan Jönemo.

gridkablares.jpg

Grid-tekniken går ut på att maximera kapaciteten genom att koppla samman en mängd datorer. Genom att arbeta tillsammans fungerar de som en enda superdator.

Inget för gemene man

Enligt honom är det en förutsättning att folk tar tekniken i bruk för att den ska utvecklas. Men forskarna på Fysikum sticker inte under stol med att Grid i dagsläget inte är något för gemene man, både på grund av att tekniken är komplicerad och för att den ännu inte har något konkret att erbjuda privatpersoner.

– Men så var det när elen uppfanns också. Och datorn. Datorer var bara för forskare, vad skulle en småbarnsmamma med en sån till? Just nu är Grid främst av intresse för forskningen, men det kanske finns tillämpningsområden som vi inte har en aning om, säger Paula Eerola.

Skulle gärna se Gridkurs

Men för att utveckla systemet krävs expertis. Forskarna på Fysikum skulle gärna se att Grid-utbildning erbjuds vid någon av institutionerna för informatik eller datavetenskap vid Lunds universitet eller den tekniska högskolan.

Säkerhetsrisker finns

Själva nätverkscentralen, de switchar som frenetiskt grönblinkande ansluter Fysikum till resten av Grid-världen, står i en bur i det låsta serverrummet. Det finns nämligen säkerhetsrisker.

– Ju kraftfullare systemet är desto farligare blir det ju också. Men det är inget man är omedveten om. Man jobbar med hur man ska försäkra att misstag inte sprider sig bland alla användare, säger Johan Jönemo.

Saknas enhetlig standard

En liknelse för oss vanliga pc-användare: man får leva med att råka radera sitt eget word-dokument, men man ska inte kunna förstöra någon annans på samma gång. Framför allt måste man kunna garantera att obehöriga hindras från att komma åt delar av nätverket där de inte hör hemma.

Nästan all Grid-teknik erbjuder omfattande säkerhet men det saknas en enhetlig standard.

– Det är fortfarande en ganska öppen fråga hur autentiseringen ska lösas, säger Paula Eerola.

Att tekniken ännu inte är fulländad hindrar inte att du låter din egen dator vara med på ett hörn av Grid-världen. Via exempelvis NorduGrids hemsida kan man ladda ner mjukvaran och försöka koppla upp sig mot Grid-användare världen över. Paula Eerola vill dock inte lova för mycket.

– Än så länge är det ett projekt för väldigt tekniskt intresserade personer. För att leka lite.

Text: Isabelle Beckman
Foto: Emma Svensson

Facebook Comments

1 Comment

  1. Förstår inte varför man vill hypa detta så mycket, ”GRID-computing” är inget särskilt nytt, det är något som det har forskats om i decennier.

    En massa sammankopplade datorer som delar upp data mellan sig och bearbetar den är effektivt i vissa specialfall, men generellt ger det ingen linjär prestandaökning, och även om det hadde gett en linjär prestanda ökning så hadde det inte varit till mycket hjälp för många svåra problem(om beräkningen t ex växer exponentiellt i förhållande till datan), här behöver man i stället ta fram effektivare beräkningsmetoder.

Comments are closed.

You may also like

Det stora badtestet

För den som är fast i Lund över