Långvarigt kortstrul på Smålands

Långvarigt kortstrul på Smålands

- in Studentlund
Kommentarer inaktiverade för Långvarigt kortstrul på Smålands
@Jacob Hederos

Felaktiga fakturor, vilseledande information och krånglande register. Det varit ovanligt mycket problem innan Smålands studentkort trillade ner i brevlådorna denna höst.

”Vi har också varit sanslöst förvirrade i den här karusellen”.

Så avslutas ett meddelande på Smålands nations hemsida om krångel med studentkorten. Även om de mesta frågetecknen är utredda i dagsläget, har det varit en hektisk höst.

Det började under sensommaren när medlemsavgifterna höjts utan nationens vetskap.

– Vi trodde det var hos Terminsräkningsföreningen som det brast från början, säger nationsombudet Jenny Larsson och fortsätter:

– Men det har inte varit så enkelt. Vi har jobbat tillsammans med att lösa situationen, de har varit väldigt tillmötesgående. De uppgav nya prisuppgifter så fort som vi sagt till.

Fortsatta problem

Men det var inte slut för det. Efter denna start fortsatte problemen att hagla över nationen. Höstterminen inleddes med att felaktiga erbjudanden om medlemskap i både nationen och kårer skickades ut till flertalet av Smålands medlemmar.

Enligt ett meddelande på nationens hemsida blev det en ”billig genväg in i Studentlund” , eftersom det gjorde det möjligt att gå med i en kår utan att behöva gå med Akademiska föreningen. Detta trots att detta inte skulle vara möjligt inom det avtal som undertecknats av Studentlunds medlemsparter.

– I och med att studentlundsavtalet tecknades så sent i våras, fick vi väldigt mycket arbete på bordet under sommaren. Då får man räkna med att inte allt går helt perfekt första gången man testar det, säger Jennie Isberg, ordförande för Terminräkningsföreningen, TRF.

– Eftersom alla inom TRF inte arbetar på samma sätt har det dessutom inneburit att vi har behövt utveckla vårt system åt två helt olika håll vilket kan vara anledningen till de problem som har uppstått, bland annat på Smålands. Det har varit mycket extrajobb för oss med att manuellt rätta till alla uppgifter, säger Jennie Isberg.

Bristande information

Det har inte bara varit administrativt strul under hösten. Flera studenter har även känt sig lurade att gå med i Studentlund, då de vid inskrivningen hos kårerna fått felaktig information.

– Några studenter hade hört att de fick gå med i valfri nation, vilket blir fel när de kommer ner hit och frågar på plats, säger nationsombudet Jenny Larsson, och fortsätter:

– De blev förstås upprörda. Men TRF är verkligen hjälpsamma, och betalade till och med tillbaka studentlundsavgiften till dem som blivit missnöjda.

”Inte konstigt att det blir missar”

Orsakerna bakom informationsbristerna är inte utredda, men Studentlunds parter genomför för tillfället en utvärdering där alla brister tas upp.

– Det är inte så konstigt att det blir några missar, med tanke på det stora systemskifte som skett i Lunds studentliv. Men det är olyckligt att vissa drabbas, säger Christoffer Ivarsson, ordförande för Lunds universitets studentkårer.

– Med tanke på att det finns runt 40 kombinationer av medlemskap i Lunds studentliv, så har vi lyckats väl med endast en 60 procents-tjänst som samordnare. Nästa terminsstart ska allt förhoppningsvis vara klart, säger Jennie Isberg.

Facebook Comments

0 Comments

 1. David Magnusson

  Det kan inte förnekas att det varit ovanligt mycket problem med adminsitrationen av Smålands medlemskap under hösten. Ansvar för situationen har givetvis TRF.

  Det var min uppgift att under våren anpassa TRF:s medlemssystem till den nya situationen. En situation utan obligatorium och med vissa otillåtna nations-kår-kombinationer pga Studentlund.

  Tyvärr lyckades vi inte i alla avseenden. Jag förstår att detta skapat problem för Smålands nation och många av Smålands medlemmar. Jag vill uppriktigt beklaga detta, och samtidigt poängtera att ingen är vinnare av otydlig information eller felaktiga utskick i detta sammanhang. Förhoppningsvis kan mycket redas ut till aviseringen av vårterminen.

  Vänligen

  David Magnusson, fd verkställande sekreterare TRF

 2. Gabriel Persson

  Jag förstod inte riktigt biten om att studenter hade ”lurats av kårerna att gå med i StudentLund” På vilket sätt är det felaktig information att de får välja nation? Det får de ju. Sen blir de inte medlemmar i StudentLund om de går med i Smålands, och det bör ju rimligtvis studenterna också informeras om.

 3. ”Detta är tredje delen i serien om problemen bakom succén Studentlund.”

  Vänta nu, att Smålands har bekymmer med sina kort och inskrivning är inget problem som uppstått pga Studentlund utan pga obligatorieutrednigens brister vad gäller hur nationerna skulle hantera fallet.

  Smålands med flera har valt att ställa sig utanför ett samarbete som de flesta andra organisationerna skapade för att det skulle bli enkelt för studenterna. Majoriteten har valt att lösa obligatoriefallet gemensamt medan några ställde sig utanför, deras problem blir således deras medan Studentlund har sina.

  1. Jenny Il Larsson

   Smålands är en del av Terminsräkningsföreningen och det är denna som administrerar räkningar gemensamt, ingenting annat. Så problemen hos TRF är alla TRF-anslutna organisationers problem.

   1. Ok, fine, det är TRF som knasat till det men fortfarande inte Studentlund. Artikeln är alltså fortfarande väldigt tokigt placerad i denna serie.

    1. Hej Pelle! I artikeln säger TRF:s Jennie Isberg bland annat följande:
     ”I och med att studentlundsavtalet tecknades så sent i våras, fick vi väldigt mycket arbete på bordet under sommaren. Då får man räkna med att inte allt går helt perfekt första gången man testar det,”

     Alltså: Utan den stora omvälvningen som obligatoriets fall innebar, och bildandet av Studentlund som följde, skulle problemen sannolikt inte ha uppstått. Av den anledningen tycker jag att artikeln passar utmärkt in i serien.

     /MVH
     Gustaf Eriksson, webbredaktör

     1. Hej Gustav. Jag är beredd att hålla med dig Gustaf om att denna artikel faktiskt kanske passar in i den serie som ni skriver. Det skulle säker kunnat lösas bättre med organisationer som valde att stå utanför studentlund. Man slås ofta av enkelheten i att vara efterklok. Detta ser jag dock som den första relevanta artikeln i serien då de två tidigare artiklarna i min mening främst bestått av konspirationsteorier, raka felaktigheter och stor förvirring.

      När förändringens vindar dock blåste hårt (när beslut om obligatoriets avskaffande var en realitet fram till dess att det trädde i kraft) fanns det två alternativ för hur TRF (som till 19/21 består av Studentlundsorganisationer) skulle behandla organisationer som stod utanför Studentlund. Antingen kunde man bryta samarbetet med ”utanför-organisationerna” och lämna dem i det kalla så det själva fick bygga upp sin medlemssystemshantering med den extratid och kostnader det skulle innebära för dessa organisationer. Eller så kunde man som Jennie beskrev det ”utveckla systemet åt två håll” så att man fick ett TRF som skulle fungera både för Studentlundsorganisationer och ”utanförorganisationer”. Man valde det senare alternativet, det som Jennie beskrev. Detta alternativ valde man, inte för att det var det enklaste alternativet utan för att det var det alternativ som man trodde skulle vara bäst/justast även för organisationerna utanför Studentlund. Tyvärr uppstod vissa problem som artikeln beskriver, men vi kan bara kontrafaktiskt föreställa oss vilka problem som skulle kunnat uppstå om te.x. smålands själva på kanske några veckors varsel skulle behöva ha hand om fakturering, ta emot betalning, hålla system, skicka ut kort, ordna felaktiga betalningar etc till de som skulle vilja vara medlemmar i deras organisation. Som jag också tidigare poängterande skulle det också medföra stora extrakostnader för utanförorganisationerna.

      Sammanfattningsvis, problem uppstod, TRF var tillmötesgående och verkar ha fixat de administrativa problemen. Förhoppningsvis blir inte heller studenter felinformerade på kårer i framtiden som artikeln hävdade att de blivit vid något tillfälle. Vidare är det smålands eget val att vara medlemmar i TRF och de kan närhelst de önskar begära utträde.

      /Jonny Ljung

     2. Hej Gustaf!

      Jag tycker att din slutledning är direkt felaktig. Du skulle ha skippat ”och bildandet av Studentlund som följde” eftersom att problemen antagligen blivit ännu större för samtliga organisationer utan Studentlund. Och Studentlund har inte mer koppling till TRF än de organisationer som valt att stå utanför mer än att de är fler till antalet.

You may also like

Antikarneval – fast ändå inte

Under Lundakarnevalen kommer Smålands nation att anordna ett