Universitetet förbjuder inspelningar

Universitetet förbjuder inspelningar

- in Nyheter
Kommentarer inaktiverade för Universitetet förbjuder inspelningar
Arkivfoto

Lunds universitet har beslutat att generellt sett inte tillåta inspelningar på föreläsningar. Men beslutet hade kunnat se annorlunda ut. Fram tills det att Utbildningsnämnden tog tag i ärendet, var utgångspunkten att inspelning skulle vara tillåten. 

Lundagård uppmärksammade i en artikel våren 2011 att det inte fanns någon policy för ljudupptagning på lektioner. Då var reglerna oklara. Vissa lärare nekade eleverna att använda sig av diktafon, andra tillät det.

Men i september i år beslutade Lunds universitet att ljudupptagning, fotografering, samt filmning inte ska vara tillåtet på föreläsningar. Beslutet, som togs av rektor Per Eriksson efter stöd från Utbildningsnämnden, kritiseras av Jacob Dexe, vice ordförande på Samhällsvetarkåren.

– Det är beklagligt att Lunds universitet ser på studenternas inlärningssystem som ett problem. Man gör det som en standard att det är förbjudet att spela in.

När universitetet började utreda frågan 2011 utgick de från att tillåta inspelningar. Men efter  invändningar från flera remissinstanser valde den universitetsgemensamma Utbildningsnämnden att ta en annan linje under våren 2012.

— Förslaget fick allvarlig kritik när det var ute på remiss, säger Susanne Kristensson, Förvaltningschef.

Prorektor Eva Wiberg, ordförande i utbildningsnämnden, var under torsdagen inte tillgänglig för frågor kring varför man valde att ändra på förslaget.

Men Cecilia Lundberg, som representerar Medicinska fakulteten i utbildningsnämnden, var med på mötet den 14 maj i år när beslutet togs. Hon förklarar varför hennes fakultet var emot att tillåta inspelningar.

— En sak som är viktig för oss på Medicinska fakulteten är att vi ska kunna vara nära de aktuella fallen, det vill säga patienterna. Vi lyder under sekretesslagen. Vi kan avpersonifiera, men om detta spelas in så kan inte vi vara säkra på att patientsekretessen hålls.

I beslutet om otillåten inspelning står det att undantag kan göras. Ett exempel är när studenter med funktionsnedsättning äger rätt att göra en inspelning. Ett annat är att läraren och studenterna ger sitt godkännande.

Lunds universitets studentkårer, Lus, anser generellt sett att det skulle vara tillåtet med inspelning, med undantag för ”väldigt speciella” fall, säger Tora Törnqvist, ordförande för Lus,

– De valde att inte lyssna på oss i den här frågan. Men beslutet ska utvärderas inom ett år, så i samband med det har vi ju möjlighet att arbeta för en förändring om studenterna vill det.

 

[poll id=”48″]

Källor:

https://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/11/Bilaga6A_InspelningAvForelasning.pdf

https://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/11/Bilaga6B_InspelningAvForelasning.pdf

https://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/11/ljudupptagning.pdf

 

Fakta

[checklist]

Läs även:

[/checklist]

Facebook Comments

0 Comments

  1. Eftersom universiteten numera ska drivas som företag är det ju givetvis viktigt att företagets produkt hålls i säkert förvar.

You may also like

Forskarby på frammarsch

Lunds universitet planerar att bygga en mötesplats för