Universitetet – skräddarsytt för män?

Universitetet – skräddarsytt för män?

- in Nyheter, Studentliv
1
Utvecklingen för att uppnå en jämlik fördelning mellan män och kvinnor på Lunds universitetet går fortsatt långsamt. Läs reportaget på Lundagard.net om universitetets arbete för att påskynda utjämningstakten. Grafik: Ellen Paulsson Foto: Mikael Risedal / Lunds universitets bildbank

15 februari installerades tretton nya professorer, varav fyra var kvinnor. Den symboliska installationen följer ett långt mönster av mansdominans bland professorerna. 

 

Universitets årsredovisning presenterar en fortsatt manlig dominans bland anställda professorer. 2012 var 708 professorer anställda på universitetet, 23 procent av dessa var kvinnor, övriga 77 procent var män.

Den senaste installationen av professorer påvisar samma mönster, där mindre än en tredjedel av de som installerades den 15 februari var kvinnor. Mellan oktober 2011 och oktober 2012 tillsattes totalt 121 professorer, varav 29 procent var kvinnor.

En av de professorer som installerades i februari var Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter. Hon ser könshomogenitet som en förklarande faktor.

– Jag tror att det är handlar om lättja och bekvämlighet i hur man betraktar en person som kompetent och meriterad. Man tenderar att rekrytera folk man känner igen.

Som grafiken illustrerar, sker det en förskjutning i antalet kvinnor beroende på nivå inom universitetet. Ju längre upp i hierarkin, desto färre kvinnor.

Det skulle kunna hävdas att siffrorna är positiva, då universitetet tidigare uppvisat ännu större obalans. Att kvinnorna nu är på väg att komma ifatt.

Lena Halldenius menar dock att ett sådant perspektiv är för enkelt:

– Man gör sig själv en otjänst genom att inta en sådan position. Universitetet måste studera de utslagsmekanismer som finns inom organisationen.

Den kritiska faktorn handlar enligt Lena Halldenius om de karriärmöjligheter som ges till kvinnor respektive män. För att få bukt på obalansen på topp-positionen menar Halldenius att universitetsledningen bör ställa sig följande frågor:

– Får alla lektorer möjlighet att undervisa på alla nivåer?  Hur fördelas ansvar när det gäller forskningsprojekt?

– Universitetet är en svår organisation att känna sig hemma i, oavsett kön. Det är en hierarkisk och gammeldags miljö. Lägg därtill att universitetets traditioner är utformade under en tid där kvinnor inte hade någon plats på lärosätet.

Allra tydligast blev det för Lena Halldenius strax innan professorsinstallationen, när de blivande professorerna begav sig ner i universitetets källare för att prova ut den traditionella svarta högtidsdräkten, en så kallad ”talar”.

– Ingen passade. Alla var sydda för män.

Läs reportaget på Lundagard.net om hur universitetet arbetar med att uppnå en jämlikhet arbetsplats, och möt även personerna bakom ”Step up” initiativet som arbetar för att föra fram kvinnliga förebilder inom och utanför akademin.

Artikeln har förtydligats efter påpekande från läsare. 

Fakta

[checklist]

Läs reportaget på Lundagard.net om hur universitetet arbetar med att uppnå en jämlikhet arbetsplats, och möt även personerna bakom ”Step up” initiativet som arbetar för att föra fram kvinnliga förebilder inom och utanför akademin.

  • läs mer i universitets årsredovisning här

[/checklist]

Facebook Comments

1 Comment

  1. Observera skillnaden mellan jämLIKhet och jämSTÄLLDhet, den är rätt viktig.

Comments are closed.

You may also like

Kritik mot hantering av pedagogisk utbildning

Internrevisionen kritiserar universitetsledningen för den obefintliga uppföljningen av