Bara studentlundsmedlemmar i karnevalen?

Bara studentlundsmedlemmar i karnevalen?

Arkivfoto: Jonas Jacobson

Karnevalsorganet utreder att införa krav på Studentlunds-medlemskap för karnevalisterna. Bland annat för att behålla hyressubventionerna i AF-borgen.

 

Karnevalen nästa år blir den första utan kår- och nationsobligatoriet. Detta betyder att alla studenter vid Lunds universitet per automatik inte måste vara med i en nation, vilket också tidigare gjorde att de flesta var med i Akademiska föreningen.

Detta har blivit en av frågorna som nu gjort att karnevalen kan behöva skriva om sina stadgar. Karnevalen tar nämligen emot hyressubventioner från Akademiska föreningen, AF, för att kunna hyra lokaler billigare till sina ideellt arbetande karnevalister i AF-borgen. Förra karnevalen låg subventionerna för dessa på 448 000 kronor.

Enligt Akademiska föreningens verksamhetschef Emelie Hult så kan subventionerna hänga löst om ingen förändring sker.

– Men inget är säkert, utan det är upp till AF:s styrelse att ta beslut i den frågan i höst. Men själva tanken med hyressubventionerna är att de ska finansieras av medlemskapen i AF, och om inte alla skulle vara medlemmar så blir det svårare att motivera subventioner, säger Emelie Hult.

För att genomföra förändringen av stadgorna innan nästa års karneval måste beslutet köras igenom flera karnevalsorgan. Därför har ett extra karnevalsorgan satts in i början av juni.

– Kårerna lyfte frågan tidigt, och om den går igenom i mötet i början av sommaren så kan vi ta upp det för en andra genomgång i höst och bli klara innan nästa karneval, säger Tora Törnquist, ordförande i karnevalsorganet.

Läs även:

Teknologkåren: Vi kan få köpa dubbla medlemskap

Bara studentlundsmedlemmar i karnevalen?

[poll id=”57″]

Fakta

[checklist]För att bli medlem i Akademiska föreningen som student vid Lunds universitet måste du också vara med i Studentlund. Men om du inte är student vid Lunds universitet kan du också bli särskild medlem. läs även: Kårerna vill inte utreda delat karnevalsansvar[/checklist]

 

Facebook Comments

3 Comments

 1. Samtidigt är ju även Teknologkåren huvudman för Karnevalen, varför det vore mycket märkligt att utestänga dess medlemmar som inte har lust att vara medlemmar i Studentlund av en eller annan anledning.

  Men kanske är det ändå dags för Teknologkåren att faktiskt inträda i Studentlund också?

 2. En juriststudent

  Ser knappast det här som något konstigt. Ska man få subventioner från AF så får man väl se till att vara medlem, precis som om man ska bo i någon av AF:s bostäder.

  Den kåren som det framförallt skulle drabba är ju teknologkåren, och de flesta av deras medlemmar har redan studentlundsmedlemskap, och skulle man inte ha det och vilja finns det ju all möjlighet att ha dubbelt medlemskap endast under själva karnevalsarbetet.

 3. Lätt irriterad

  Löjligt AF! Klart att man inte ska behöva vara medlem i studentlund för att kunna engagera sig i Karnevalen. Att erbjuda en samlingsplats för alla studenter var tidigare något som AF värdesatte och gynnade. Att antyda att man drar in på subventioner som ett sätt att skrämma Karnevalen till samarbete verkar inte särskilt snyggt eller gynnsamt för någondera av föreningarna. Låt subventionera vara proportionerliga mot andelen
  studentlundsmedlemmar som är aktiva i Karnevalen om ni nu ska vara så
  snikna. Skulle Universitetet då på samma sätt endast ge stöd proportionellt mot de engagerades studieresultat?

  Det är det enda riktiga tillfället som finns kvar för värdegrundslöst samarbete är Karnevalen. Här erbjuds alla engagerade i de olika studentorganisationerna att jobba och samarbeta under ett tak. Den form av gemenskap och stämning som man eftersträvar kan inte uppnås om man ska införa denna typ av restriktioner.
  De pengar jag betalat in till AF mellan 2005 och 2013 får gärna gagna även folk som inte är medlemmar i den paraplyorganisation AF skapat för att kunna överleva ekonomiskt.

Comments are closed.

You may also like

A man from Argentina – populär bland karnevalspubliken

Billie The Vision & The Dancers spelade på