"Årets Toddyblad är inget undantag"

"Årets Toddyblad är inget undantag"

- in Debatt
2
@Lundagård

”Vi skäms över att vara medlemmar i en kår där sexistiska traditioner har en plats i den studiesociala verksamheten.” Det skriver representanter för det feministiska utskottet inom organisationen Socialistiska Läkare. 

 

Vi som studenter på läkarprogrammet vill uttrycka vår förståelse för Sofia Törneke och Ellen Mendel-Hartvig (läs deras öppna brev här). Er oro är befogad. Vi skäms över att vara medlemmar i en kår där sexistiska traditioner har en plats i den studiesociala verksamheten.

Vi tycker att Medicinska Föreningens svar (läs här) var både defensivt och undvikande. Det är otillräckligt att beklaga att innehållet uppfattats som sexistiskt, då det borde vara uppenbart för alla läsare att så är fallet. Det är för övrigt absurt att vår ordförande tvingas försvara en skrift där hon själv blir utsatt för grova sexuella trakasserier i de inledande sidorna.

Tyvärr är årets Toddyblad inget undantag. Tidigare nummer har gett uttryck för precis samma sexism och allmänt kränkande humor. Det är oacceptabelt att detta har fått pågå så länge.

Nu välkomnar vi MF:s uttryckta vilja att ta itu med dessa problem.  Tyvärr krävdes det att två utomstående personer uttryckte sin olust för att MF skulle reagera.

Skämt uppstår inte ur ett socialt vakuum, utan föds ur och upprätthåller de normer som härskar i en social krets. Att blivande läkare formas i en miljö där sexism är ett stående inslag är skrämmande och riskerar att få långtgående konsekvenser.

Vi vill att Ellen och Sofia ska veta att det finns många läkarstudenter som aktivt tar avstånd från företeelser som Toddybladet och att vi verkar såväl inom som utom MF för att förändra och förbättra.

Vad tycker du? Skicka in din debattartikel till Lundagard@lundagard.se

Facebook Comments

2 Comments

  1. Jonas Fridberg

    Hej!

Comments are closed.

You may also like

Livlig debatt om tillväxtens fortlevnad och betydelse

Fidget spinners, stinkande utedass och klimathot var begrepp