Filosofi + ekonomi = SANT

Filosofi + ekonomi = SANT

- in Aktuell
Kommentarer inaktiverade för Filosofi + ekonomi = SANT

Ekonomer är enkelspåriga materialister och filosofer är hopplöst intellektualiserande. Åtminstone som stereotyper. Men går perspektiven att sammanföra? Det är fullt möjligt enligt filosofen David Alm, programansvarig för det nya kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi.

David Alm startar "ministerprogrammet" i Lund till hösten. Foto: Jonas Jacobsson
David Alm startar ”ministerprogrammet” i Lund till hösten.
Foto: Jonas Jacobsson

Hur kommer det sig att ni introducerar ett nytt kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi?
– Det finns ett behov av personer som kan ta ett helhetsgrepp på komplexa frågor och där även värdemässiga frågor tas med i analysen. Exempelvis ger programmet inte bara kunskap om den politiska processen som främst studeras i statsvetenskap, utan även om olika moralfilosofiska frågor så som rättvisa, jämlikhet och frihet. Lunds universitet blir tillsammans med Stockholms universitet först i Sverige att erbjuda PPE-programmet. Dock är de tre ämnena betydligt mer integrerade i Lund än i Stockholm.

I samband med finanskrisen kritiserades makthavare inom bankväsendet för bristande moraliska spärrar. Kan programmet ses som en reaktion på den debatten?
– Det skulle vara överdrivet att säga att programmet är ett tecken i tiden. Naturligtvis går det att hoppas att utbildningen kan höja den moraliska halten hos vissa som jobbar inom banksfären, men jag tror inte förhoppningarna ska vara allt för stora.

Vem är det som programmet riktar sig till?
– Programmet är inte i första hand till för de studenter som vill arbeta som tekniska utredare. I stället är det en bred utbildning som riktar sig till personer som är intresserade av politiska frågor och där ett framtida arbete kan kräva att personen behöver argumentera för olika ståndpunkter. Studenten måste ha intresse och förståelse för programmets samtliga tre ämnen.

Hur ser ett framtida arbetsliv ut för en student som läst PPE-programmet?
– Säkerligen kommer många av våra studenter att arbeta med politik. Antingen som politiker, lobbyist, inom media eller i rollen som politisk sakkunnig. Det finns en sorts segregering på den svenska arbetsmarknaden där en viss typ av utbildning ger en viss typ av jobb. Alla arbetsgivare ser inte så välvilligt på personer med humanistisk utbildning. Vår förhoppning är att bryta strukturerna och i viss mån öppna upp för humanister i fler yrkeskategorier.

Kan det uppstå någon konflikt mellan de olika ämnena?
– Den här typen av samarbete över fakultetsgränserna förekommer redan på andra håll inom universitetet. Men det är klart att det finns olika traditioner och olika sätt att undervisa på vilket gör att det finns ett visst osäkerhetsmoment. Men programmet är inte i första hand ett hopkok utan studenterna ska ges kunskap i varje separat ämne. Det är främst under den fjärde terminen som de olika ämnena binds ihop genom att politiska och ekonomiska frågor diskuteras med utgångspunkt i samhälls- och moralfilosofi.

Både Storbritanniens premiärminister David Cameron och mediemogulen Rupert Murdoch har läst PPE-programmet vid Oxford. Försöker Lund efterlikna utländska universitet?
– Programmet i Oxford är förebild för många universitet och Lunds version kommer ha en del likheter. Utbildningen i Oxford är definitivt en statusutbildning och visst har den fostrat många kända personer. Men samtidigt är inte syftet att vi ska producera framgångsrika politiker, även om vi naturligtvis inte har något emot att vi får en statsminister som alumn.

Fakta

[checklist]
  • Vem: David Alm, lektor på filosofiska institutionen.
  • Aktuell med: Programansvarig för universitetets nya kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) som startar höstterminen 2014. Programmet består av praktisk filosofi, statsvetenskap och nationalekonomi. Varje höst antas 20 nya studenter till programmet.
[/checklist]

Facebook Comments

You may also like

Kritik mot hantering av fusket på högskoleprovet

Förra helgen skrevs högskoleprovet av tiotusentals. Lunds universitet