SNB anmält – av sin egen personal

SNB anmält – av sin egen personal

- in Nyheter
Kommentarer inaktiverade för SNB anmält – av sin egen personal
Foto: Oskar Madunic Olsson.

De anställda på Smålands nations bostäder (SNB) menar att stiftelsens fastigheter missköts och att situationen för de anställda är ohållbar. Nu vill de att Länsstyrelsen ingriper mot SNB:s styrelse.

2016 blev ett turbulent år för Smålands nations bostäder (SNB). Bostadsstiftelsen tvingades bland annat bestämma sig för att höja hyran rejält då renoveringsbehovet blivit akut i några av nationens bostadshus.

Nu kan Lundagård avslöja att det i mitten av februari 2017 kom in en anmälan till Länsstyrelsen från SNB:s anställda. Personalen ville att Länsstyrelsen, som ansvarar för tillsynen över stiftelser, skulle öppna ett tillsynsärende mot SNB, vilket också har skett.

Länsstyrelsen ska nu granska om SNB förvaltats i enlighet med stiftelselagen och de stadgar som styr verksamheten.

Grunderna för personalens anmälan är delvis sekretessbelagda, men i Länsstyrelsens handlingar talas det bland annat om ”fastighets- och likviditetskris” samt ”förhalande av nödvändiga beslut”. Dessutom beskrivs arbetsmiljösituationen för SNB:s anställda som katastrofal.

I protokoll från några av styrelsens möten framkommer bilden av ett styrelsearbete präglat av allvarliga konflikter och många avhopp. I dag består SNB:s styrelse endast av två styrelseledamöter och en suppleant, vilket innebär att den i nuläget inte är beslutsför och därmed inte kan fatta brådskande beslut.

En av stridsfrågorna i SNB:s styrelse har varit fastigheternas renoveringsbehov, där delar av styrelsen motsatt sig renoveringar eftersom detta krävt höjda hyror för de boende på Smålands nation. Även ett planerat banklån, och villkoren för detta, har varit omstritt.

Ska försöka rädda stiftelsen
David Olsson, som handlägger SNB:s ärende hos Länsstyrelsen, säger att myndigheten nu är i ett utredningsskede där man bland annat väntar på fler handlingar från SNB.

Första prioritet är att få till stånd en beslutsför styrelse, vilket bland annat kan ske genom att Länsstyrelsen förordnar nya styrelseledamöter.
– Vi ska försöka se till att SNB får en styrelse som kan rädda stiftelsen och, om det inte går, avyttra sin egendom, säger David Olsson.

Smålands nation höll ett nationsmöte den sjätte mars, där nya personer valdes in i SNB:s styrelse. Om dessa förordnas av Länsstyrelsen blir styrelsen återigen beslutsför. Torsdagen den 16 mars hålls dessutom ett extrainsatt nationsmöte där nya suppleanter ska utses, så att situationen med en icke beslutsför styrelse kan undvikas i framtiden.
– Vi delar inte personalens bild av att vi misskött verksamheten. Allt det här bottnar i en infekterad konflikt bland personalen som har utvecklats till en konflikt mellan personal och styrelse, säger Björn Håkansson, styrelseordförande i SNB.

Han öppnar för att de befintliga ledamöterna i styrelsen kan komma att avgå om det krävs för att återvinna personalens förtroende
– Mycket av turbulensen kretsar kring det banklån vi hoppas kunna få inom de närmaste veckorna. Om vi bara får till renoveringen av rören tror jag att mycket kommer att lugna sig, säger Björn Håkansson.

Läs mer:

Smålands tvingas renovera – stor hyreshöjning väntar

Verkligheten har hunnit ifatt Smålands

Konflikt, exkludering och bristande engagemang drabbar Lunds vänster

Facebook Comments

You may also like

Antikarneval – fast ändå inte

Under Lundakarnevalen kommer Smålands nation att anordna ett