Ny generaldirektör för Universitetskanslersämbetet

Ny generaldirektör för Universitetskanslersämbetet

- in Nyheter
Kommentarer inaktiverade för Ny generaldirektör för Universitetskanslersämbetet
Anders Söderholm. Foto: Press/Pernilla Ahlsén.

Den första augusti tillträder ekonomiprofessor Anders Söderholm som Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nya generaldirektör.

Universitetskanslersämbetet är en statlig myndighet som granskar kvaliteten hos universitet och högskolor och att de följer lagar och regler. Myndigheten ansvarar även för högskolestatistiken. Förutom granskning av universitets och högskolors kvalitet kommer myndigheten framöver även kvalitetssäkra forskning – ett utvecklingsarbete som kommer att prägla generaldirektör Anders Söderholms arbete.
– Jag är ju en nörd när det gäller högre utbildning och forskning, så jag ser fram emot att vara med och forma förutsättningarna för svenska högskolor och universitet, säger Anders Söderholm.

Eftersom universitet- och högskolesektorn är Sveriges största statliga sektor och omfattar en halv miljon människor som anställda eller studenter är myndigheten viktig.
– Det är en stor sektor och det är många förhoppningar om samhällets utveckling som universitet och högskolor förväntas uppfylla, då behöver regeringen expertmyndigheter som UKÄ för att bland annat säkerställa kvalitén i verksamheten. Det är för komplext för att inrymmas i departementets inre arbete, säger Anders Söderholm.

För närvarande är Anders Söderholm generalsekreterare för Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF) och han har tidigare varit rektor för Mittuniversitetet och Handelshögskolan i Umeå. Arbetet som generaldirektör UKÄ kommer att skilja sig mycket från det som generalsekreterare för SUHF. SUHF är en medlemsbaserad organisation där Anders Söderholm arbetar på mandat av medlemmarna med en rad olika frågor. På UKÄ blir arbetet istället mer inriktat på vissa frågor.

UKÄ ingår även i utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) vilket är en del i regeringens plattform för jämställdhetsintegrering.
– UKÄ är en så kallad JiM-myndighet och har haft det uppdraget sen några år tillbaka. Ambitionen med JiM är att jämställdhetsfrågor ska vara en del av den reguljära verksamheten snarare än att vara frågor vid sidan om, säger Anders Söderholm.

Förutom jämställdhet har myndigheten även ett fokus på hållbarhet. Sedan i mars 2016 ska myndigheten granska universitets och högskolors arbete med hållbar utveckling.
– Det finns ju horisontella frågor som all verksamhet behöver präglas av, och där har bland annat jämställdhet och hållbar utveckling ett företräde eftersom de särskilt nämns i högskolelagen, säger Anders Söderholm.

Anders Söderholm tillträder posten som generaldirektör den första augusti 2017.

Facebook Comments

You may also like

Trendbrott i rekryteringen till högskolan

Det har skett ett trendbrott rörande vilka som