Archives by: Q

Q

60 Posts 0 comments

About the author

Q
Q är egentligen en förkortning för latinets quis; vem, och just vem det är vet ingen mer än denne själv. Q är Lundagårds meste konstant som fick sin första Q-vers publicerad i Lundagård nummer 7, år 1920. Denne påstår sig själv vara “det upplysta förståndets morgonsol” som i en satirisk skildring ger sin bild av någon eller något med anknytning till studentlivet. Ofta är det elakt skrivet men det anses trots det vara en heder i studentlivskretsar att bli “q:uad”. För att förstå versen krävs det dock mycket kunskap om den det handlar om för att greppa poängerna.

Q Posts

Q: Margot Wallström

Q
Lunds universitets tidigare styrelseordförande. När partipiskan ven efter den rödgröna valsegern kände hon sig tvingad att byta ner sig till posten som utrikesminister. Hennes enda erfarenhet av högre ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Margot Wallström

Q: Henrik Larsson (ÖG)

Q
Lundagårds tidigare bildchef. Möjligen redaktionens störste perfektionist. Omvittnat envis och ger aldrig upp, förutom i fotboll där han inte delar färdigheter med sin namne. Möjligen är Larsson mer ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Henrik Larsson (ÖG)

Q: Fanny Ramel (ÖG)

Q
Projektledare, regissör, produktionsassistent, scenkoordinator, spexare, platschef, producent samt åtskilliga ospecificerade ansvarsposter. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Fanny Ramel (ÖG)

Q: Kårförtroendet

Q
Kårernas samarbetsorgan Lus, som äger Lundagård, är i ekonomiskt trångmål. Situationen förbättrades inte av att Lus av ekonomiska orsaker tog bort tjänsten som ekonomiansvarig. Nu har det blivit Lundagårds tur att få damoklessvärdet riktat mot sig. Kårerna, de flesta välbeställda, ökar inte anslagen till det krisande Lus. Under det extrainsatta mötet antog istället kårerna förslaget om att beskära Lundagård. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Kårförtroendet

Q: Peter "Peppe" Fransson (WL)

Q
Bopoolens avgående projektledare, tillika AF-borgens störste anglofil. Maniskt intresserad av allting härrörande från de Brittiska öarna, i synnerhet Guinness. Resor till Dublin varvas med en karriär som kyrkopolitiker ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Peter "Peppe" Fransson (WL)

Q: Kuratorskollegiet

Q
Lunds minst sökta befattning. Har trots sin höga status, inte hög status. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Kuratorskollegiet

Q: Gustaf Hjelm (ML)

Q
Casanovas egen Casanova. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Gustaf Hjelm (ML)

Q: Kerstin Thörnqvist

Q
Med eldfärgat hår kunde hon ses jäkta genom borgens korridorer. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Kerstin Thörnqvist

Q: Emelie Hult (HB)

Q Sista
Studentlunds egen Gandalf. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Emelie Hult (HB)

Q: Ida Ölmedal (Bl), Max Jedeur-Palmgren (Wl) och Jacob Hederos (Km, Sm)

Q
Avgående redaktörer. Ibland tre, ofta 2+1. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Q: Ida Ölmedal (Bl), Max Jedeur-Palmgren (Wl) och Jacob Hederos (Km, Sm)